fbpx

Számlagyár – csalási rendszer felszámolva!

A magyar hatóságok egy 8 millió eurós (2.870.669.000 Forint) csalási rendszert számoltak fel.  A csalók módszere volt, hogy hiányzó – eltűnt kereskedőket használtak az ügyleteik lebonyolítására. Nemcsak Magyarországon, hanem Horvátországban is folytatták tevékenységüket. Ezzel a „HÉA szabályok” –at sértették meg. (Héa szabályok: Hozzáadottérték-adó)

Read More

Az ír biztos figyelmeztet az adatvédelmi törvény fellazulására

Írország adatvédelmi biztosa, Helen Dixon arról beszélt, hogy milyen veszélyek rejlenek abban, ha az adatvédelmi szabályozásokat más ügyek megoldására használják fel, és abszolút minden törvényévé válik.

Dixon, az ország Adatvédelmi Bizottságának (DPC) éves jelentésében kifejtette azt, hogy az irodához beérkezett panaszoknak egyre inkább jellemzője, hogy olyan kérdéseket vetnek fel, amelyeknek valójában semmi köze az adatvédelemhez. Példaként említette a munkahelyi problémákat, az építkezéseket, az orvosi kezelést, a kapcsolatokat, a szomszédok parkolását és azt, hogy a gyermekkel hogyan bántak az iskolában.

Read More

E-adatvédelmi szabályozás

Az EU tagállamai megállapodnak az e-adatvédelem szabályozásával kapcsolatos tárgyalási irányvonalról. Közös álláspontot alakítanak ki az e-adatvédelmi rendeletről, amely lehetővé teszi az EU elnökének, hogy tárgyalásokat kezdjen a parlamenttel, a rendelet végleges szövegéről. 

Az egész EU-ra kiterjedő rendelet- amely felváltja a hatályos e-adatvédelmi irányelvet-, célja, hogy a web alapú e-mail és üzenetküldő szolgáltatásokat, valamint az internetes hangátviteli protokollokat olyan adatvédelmi szabályok hatálya alá vonná, amelyek korábban csak a távközlési szolgáltatókra vonatkoztak.

Read More

Kriptovaluta és a pénzmosás tendenciái

270 szolgáltatói betétes „a világ összes kriptovaluta pénzmosásának 55% -át teszi ki”

A hatóságok hathatós intézkedéseinek köszönhetően munkájukkal nagyban akadályozzák a kiberbűnözők tevékenységét, melynek során a kritovalutát készpénzre konvertálják.

Read More

A lengyel adatvédelmi hatóság bírsága a varsói Smart Citiesnek

Először is tisztázzuk, mi is az a Smart Cities kifejezés! Azon településeket neveznek így, melyek a kor kínálta technológiát úgy használják az ott élők életminőségének a jobbá tételére, hogy közben a természeti erőforrásokkal is ésszerűen gazdálkodnak. Harmóniát teremtve a fizikai, a szellemi és digitális világ legfrissebb alkalmazásaiban. Ezek a városokat okos város, digitális város, intelligens város néven is szokták emlegetni.

Read More

Facebook és a politikai hirdetések

Sarah Clark Schiff a Facebook termékmenedzsere bejelentette, hogy a Facebook több mint 1,3 millió társadalmi kérdéssel, választási és politikai hirdetésekkel kapcsolatos célzott információkat nyit meg a kutatók előtt február 1-jétől. Leszögezte azonban azt, hogy a felhasználók magánélete védve lesz.

Read More

A Facebook és az Instagram letiltja egyes funkcióit Európában

Az Európai Unió területén élő emberek számára egy ideig a  Facebook letiltja a Messenger és Instagram alkalmazásainak számos funkcióját. Ennek célja, hogy megbizonyosodjon arról, hogy e funkciók megfelelnek-e az adatvédelmi szabályok változásának, ugyanis 2020. december 21-től az üzenetküldő alkalmazások az e-adatvédelmi irányelvként ismert uniós szabályok hatálya alá tartoznak.

Read More

Incidens jelentésének elmulasztása

Nemzeti Adatvédelmi Testület, 2021. január 13. napján megjelent sajtóközleményében az alábbiakat jelentette meg: 

Kiszabott bírság: 85 588 PLN  (kb. 6.850.000,- Ft,)

Megsértett rendelet:  GDPR 5. cikke (1) bekezdésének f) pontját és 32. cikk

Az indoklás: 

A Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (WARTA S.A. biztosító és viszontbiztosító társaság) megsértette az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseit, mert a személyes adatok megsértéséről nem értesítette a Hatóságot. 

2020. májusában a Lengyel Személyes Adatvédelmi Iroda (UODO) egy harmadik féltől kapott információkat a személyes adatok megsértéséről. Történt ugyanis, hogy, WARTA SA Biztosító és Viszontbiztosító Társaság egyik ügynöke e-mailben illetéktelen címzettnek küldött el egy biztosítási kötvényt, amely dokumentum személyes adatokat tartalmazott, többek között név, vezetéknév, lakóhely címe, személyi azonosító számok, és a biztosítás tárgyára vonatkozó információk (személygépkocsi adatai).  Az értesítette a Hatóságot, aki megkapta illetéktelenül ezt a kötvényt. 

Read More

Érintetti kérelem – NAIH határozat

Hozzáférési jog keretében nyújtott általános tájékoztatás

NAIH/2020/6484sz. határozata

Kiszabott bírság:     0,- Ft, figyelmeztetés

Megsértett rendelet:  GDPR 83. cikk (2) bekezdése és az Infotv. 75/A. §

Az indoklás: 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot 2020. augusztus 13. napján kereste meg a Kérelmező panaszával. 

Kérelmező személyes adatai kezelésével kapcsolatban kért tájékoztatást az adott Társaságtól, melyben kérte, hogy tételesen sorolja fel a tárolt személyes adatait, a tárolásuk pontos helyét, beleértve az elektronikus úton történő adatkezeléseket is. Kérte a Társaságot arra, hogy kérelmére postai úton válaszoljanak. A Hatóság felé tett Beadványában sérelmezte, hogy a Társaság a törvényi határidőn túl válaszolt csak és akkor sem teljeskörűen tájékoztatta megkeresésére. 

Read More

Twitter vizsgálat – 450.000,- EURO bírság

A British Airways jelentősen csökkentett, 20.000.000 GBP (8.115.000.000,- Ft) bírságot kapott a GDPR megsértése miatt

2020. október 23., péntek

20 millió font, a British Airways (BA) részére az általános adatvédelmi rendelet megsértése miatt kiszabott bírság a maga nemében a legnagyobb bírság az Egyesült Királyság Információs Biztosának (ICO) történetében. Ez az összeg azonban az eredetileg javasolt bírságnál lényegesen alacsonyabb lett. Érdekes megnézni azokat a tényezőket, amelyek szerepet játszanak egy ilyen GDPR eljárás során. 

2018. június és szeptember között történt kibertámadás során nem tudta a BA megvédeni ügyfelei adatait, nem tudta megelőzni ezt az incidenst. Ezzel több, mint 500.000 ügyfél személyes adatai kerültek veszélybe. A behatolók a foglalás során kért személyes és banki adatokat észrevétlenül átirányították saját gépeikre, s ezt addig tették, míg egy harmadik fél erre fel nem hívta a figyelmet. 

Read More