fbpx

Archive 2021.11.14

Fertőzöttségi adatok, újabb közérdekű adatigénylések, képzés

A tömeges közérdekű adatigénylés nem zárult le az elmúlt hónapban, ismét számos önkormányzat kapott felszólítást, melyben a szeptemberi adatigénylésekkel kapcsolatos elmaradások miatt figyelmeztet az adatigénylő. ( A nem teljesítő Önkormányzatokat a Hatóság megbírságolhatja)

Újabb feladatokat kaptak a polgármesterek:
koronavírus fertőzöttséggel kapcsolatos közérdekű adatokkal kapcsolatban kereshetik a polgármestereket – a NAIH által közzétett állásfoglalás alapján link. Ezekre köteles válaszolni a polgármester. (599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet)

Várhatóan a választások közeledtével egyre több adatigénylés érkezik, esetenként lekötve az önkormányzat, hivatal forrásait.

A legfontosabb teendők: válaszolni az adatigénylésekre – de hogyan?
Készüljünk fel, mert az adatigénylők fáradhatatlanok.

Az aktualitás miatt indítjuk képzésünket, a jogszabály szerinti eljárásokat, megoldásokat ismét, bővített formában bemutatjuk.

November 23-án képzési nap, az adatigényléssel kapcsolatos előző októberi nap anyaga új ismeretekkel bővítve.
Délelőtt 10 órától “Közérdekű adatigénylés” témakörben kezdjük az órákat.
jelentkezési lap
Kedvezmény1:
Akinek sürgősen segítségre van szüksége közérdekű adatigényléssel kapcsolatban, (vagy GDPR kérdésben) -és regisztrál a képzésre, annak soron kívül a képzés előtt segítünk megoldani a problémát.

Kedvezmény2:

Akik részt vettek szeptemberi képzésünkön, ismétlésként, vagy munkatársaik részére az előző tanfolyam igazolásával kiemelt kedvezménnyel részt vehetnek az új képzésen.
(ebben az esetben 10 000,- Ft a képzés díja)

A képzés online formában történik, jelentkezni a jelentkezési lap visszaküldésével lehet.

A képzés segítséget ad és megfelelő dokumentumokat biztosít egy közérdekű adatigénylés teljes folyamatának megismeréséhez és lebonyolításához.

Figyelem! A jelentkezők a kapcsolódó szabályzatmintákat digitális formában megkapják.

adatigénylés szabályzat
közzétételi szabályzat
éves környezeti jelentésminta
adatigénylés nyilvántartás,
adatigénylés beadásához segítő sablon
Példaként lépésről lépésre áttekintjük és közösen válaszolunk az érdeklődést kiváltott legújabb tömeges adatigénylés kérdéseire.

A képzés főbb témakörei:

Az érkező adatigénylések vajon megfelelnek-e a formai követelményeknek?
A koronavírus fertőzöttségi adatai igénylése – válaszok
Milyen határidők vannak?
Ki válaszolhat?
Lehet-e költségtérítést kérni? ( ha igen, mi alapján és mennyit?)
Kérhetünk-e pontosítást?
Milyen szabályzatot kell készítenünk az adatigényléshez?
Veszélyhelyzet esetén változik-e az adatigénylés eljárása?
Milyen esetekben lehet megtagadni az adatigénylést?

És néhány példa adatigénylésnél (környezetállapotjelentés, elektronikusan kereshető forma, költségtérítés kalkuláció és még több más kérdésre válasz)
(a képzés szervezése folyamatban, kisebb változások történhetnek)

Van lehetőség az előadások után nyilvánosan kérdéseket feltenni, illetve egyedi konzultációt kérni.

Az előadások:

10 00 Megnyitó és bevezetés (Békési Béla)

10 15 – 11 00 Általános jogi környezet, jogi előzmények (Dr. Molnár Péter)

11 10 – 12 00 Közérdekű adatok igénylése szabályzat (Dr. Brezoczki Erika)

12 10 – 12 40 Költségtérítés -lehetőségek, kalkuláció (Dr. Molnár Péter)

12 40 13 00 szünet

13 00 – 13 30 Közadattárban közzététel (Dr. Molnár Péter)

13 40 – 14 30 Közérdekű adatok közzététele, szabályzat (Vojcskó János)

14 40 – 15 00 Környezeti jelentés (Békési Béla)

15 05 – zárásig Aktualitások – Kérdés felelet a legújabb adatigénylésekkel kapcsolatban

Jelentkezési lap

Köszönjük érdeklődésüket!

Adatvédelmi tájékoztató

Kukik

A polgármesterekre vonatkozó rendelet a fertőzöttek adataival kapcsolatban

Újabb tömeges adatigénylésekkel keresik az önkormányzatokat, hivatalokat, bővülve a koronavírus fertőzöttek adatainak igénylésével.

Az Adatvédelmi Szövetség képzése ezeknek az adatigényléseknek jogszabály szerinti ügyintézését mutatja be, részletesen, példákkal, mintadokumentumokkal.
.
A képzésről itt talál részletes információt: Adatigénylés képzés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) állásfoglalása a koronavírus fertőzöttek adatairól:

A koronavirus elleni védôoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történõ kötelezó igénybevételérõl szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet újabb feladatokat állapít meg a polgźrmesterek számára a járvánnyal szembeni védekezés terén, tehát a polgármesterek fontos szereplõi a járvÁny elleni védekezésnek.
A Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatósághoz (a továbbiakban Hatóság) érkezett bejelentésekre és a tãrgyban megjelent sajtóhírekre tekìntettel a Hatóság szükségesnek tartja a települési fei1õzöttségi adatokra vonatkozó, korăbbi vizsgálataiban tett állásfoglalásaira ismét felhívni az adatkezelôk és a nyilvánosság figyelmét.

Ahogyan azt a 2020. évre vonatkozò éves beszămolójában is közzétette, a Hatóság megállapitotta, hogy egy településre vonatkozóan a koronavirus fertõzöttek száma a Nemzeti Népegészségügyi Központ által muködtetett Országos Szakrendszeri lnformácìós Rendszer Járványügyi Szakrendszerébõl (a továbbiakban: OSZIR) kinyerhetó közérdekû adat. Az OSZIR ugyanis tartalmazza a COVlD-fertõzöttek vonatkozásăban többek között a megbetegedés kezdetét, helyét, az ápolás helyét, a bejelentett betegséget és járványügyi megnevezést, a szakmai laboætóriumi diagnózist és az eredmény minõsítését. A Hatóság ezért felszólította az illetékes kormányhivatalt, hogy adja ki az adatigénylô részére a település koronavirus fertőzötteinek szămát a megjelölt idõszakra vonatkozóan.

A Hatóság mśsik vizsgálatăban egy kormányhivatal figyelmét arra hívta fel, hogy a polgármesterek egy közösséget képviselnek, a közösség felé tájékoztatási kötelezettség terheli öket az Infotv. 32. §-a alapján: ,A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozô ”ügyekben […) köteles elõsegíteni és biztosítani a közvéIemény pontos és gyors tájékoztatásáf’. Ezêrt a polgármesterek tájékoztatás kérése, adatigénylêse prioritást kell, hogy élvezzen és azt az Infotv. által elõírt 15 napon belül kell megválaszolni. A járványügyi helyzet gyors változása miatt a fertõzöttségi adatok hamar irrelevánssá válnak a közvélemény szămára, ezért azok idõszerûsége, aktualitása különösen fontos.

A Hatóság azt is hangsúlyozza, hogy a döntés megalapozãsára szolgáló adatok nyilvánossăgának korlátozására való hivatkozás csak akkor jogszerû, ha részletesen és pontosan megindokolja a nyilvánosságot korlátozó szerv, hogy milyen folyamatban Iévõ eljárãsban meghozandó döntés megalapozăsát szolgálja a kiadni kért adat és az adat kiadása mennyiben befolyásolja a szóban forgó döntés meghozatalát. A közérdekû adat megismerésêre irănyuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekû adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fñzõdõ közérdeknél.

A Hatóság álláspontja szerint a települési fertőzöttségi adatok megismeréséhez fûzõdõ közérdek jelentõs, a szămok ismerete szükséges mind a polgármestereknek, mind pedig a lakossśgnak ahhoz, hogy a járvány elleni védekezésüket illetõen megalapozott döntéseket tudjanak hozni.

Budapest, 2021. november 11.