fbpx

Vállalkozol? Kamerád van? Pályáznál? Közbeszerzés? Intézményvezető vagy? Adatvédelem nélkül nem megy

Az adatvédelmi feladatoknak eleget kell tenni. Az adatvédelem elkerülhetetlen.

Erre kialakított adatvédelmi képzésünkön minden segítséget megkapsz.

A Nemzeti Adatvédelmi Szövetség képzései gyakorlati, jól használható megoldást adnak.

A vállalkozások – a legkisebbtől a legnagyobbig – a szervezetek, intézmények  kötelezettsége nem kikerülhető, csak halogatható.

Az adatvédelmi megfelelés összetett dolog, de képzéseinken gyakorlati szakemberek mutatják meg, hogyan tudunk az Eu és a hazai adatvédelmi jogszabályainak megfelelni, ami szükséges ahhoz, hogy pályázni, közbeszerzéseken indulni, jogszerűen működni tudjunk.

Képzésünk 2024 január 16 -án kezdődik.

Két képzésünk indul ekkor:

alapképzés kisvállalkozásoknak, 40 óra
adatvédelmi szaktanácsadó képzés intézményeknek, önkormányzatoknak, cégeknek, 100 óra
Jelentkezem a képzésre! >>>>

A képzés bevezető részében az adatvédelem alapjait, veszélyeit, megoldási lehetőségeit mutatjuk be.

A további -online- órákon 

az adatvédelem felépítését
a fogalmak megismerését
az érintettek – ügyfelek, alkalmazottak- jogait érintő teendőinket
a kötelező eljárásokat
az incidenskezelést
a jogszabályok alapján az adatvédelem “jó alkalmazását” 
saját teljes GDPR dokumentáció elkészítését  sajátítják el a résztvevők

A tanfolyam végén a vizsga alapján tanúsítást szereznek a résztvevők.

A képzés moduljai:

Adatvédelmi jogszabályok, adatvédelmi alapok a KKV- szektorban és az önkormányzatoknál, azok intézményeinél.
Adatvédelmi fogalmak, a gdpr által javasolt gondolkodásmód, megközelítés és napi alkalmazás 
Érintettek jogainak megismerése, kérelmek teljesítése
Incidenskezelés, veszélyek, megoldások
Valós adatvédelmi helyzetek modellezése, azok megoldása
Kötelező dokumentumok elkészítése (saját adatvédelmi dokumentáció)
Vizsga

 Jelentkezem a képzésre! >>>>

A képzés célja, tematikája

A kurzus célja, hogy a képzés résztvevői saját vállalkozásuk, intézményük működését sikeresebbé és hatékonyabbá tegyék.

Hogyan változik az életünk a digitalizálás felgyorsulása során, hogyan tudunk alkalmazkodni az egyre kaotikusabb adatáradat miatt kialakuló veszélyhelyzetekhez?

A képzés az alapvető jogszabályi ismereteken túl elsősorban gyakorlati megközelítést és kézzelfogható megoldásokat ad.

A hallgatók a tanfolyam után képesek lesznek saját adatkezelési feladataik elvégzésére, megfelelő adatvédelmi dokumentációval ellátva tudják a közbeszerzési, pályázati és egyéb munkájukat végezni.

A bevezetőben a résztvevők megismerkednek a GDPR alapvető fogalmaival, céljával és hatályával. Megtanulják, milyen kötelezettségek vonatkoznak az adatkezelőkre és az adatfeldolgozókra, és hogy milyen jogok illetik meg az érintetteket.

Adatvédelmi fogalmak, a GDPR által javasolt gondolkodásmód, megközelítés és napi alkalmazás:

Ebben a fejezetben a résztvevők megismerkednek az adatvédelmi kockázatok azonosításának és kezelésének fontosságával. Megtanulják, hogy hogyan kell alkalmazni a GDPR által javasolt gondolkodásmódot és megközelítést a személyes adatok kezelése során.

Érintettek jogainak megismerése, kérelmek teljesítése:

Ebben a fejezetben a résztvevők megismerkednek az érintetti jogokkal és az adatkezelők kötelezettségeivel az érintetti kérelmek teljesítése tekintetében.

Incidenskezelés, veszélyek, megoldások:

Ebben a fejezetben a résztvevők megismerkednek az adatvédelmi incidensek kezelésének fontosságával. Megtanulják, hogy hogyan kell azonosítani és kezelni az adatvédelmi incidenseket, elkerülni a veszélyhelyzeteket.

Valós adatvédelmi helyzetek modellezése, azok megoldása:

Ebben a fejezetben a résztvevők esettanulmányok bemutatása alapján gyakorolhatják a személyes adatok kezelésének gyakorlati vonatkozásait.

Kötelező dokumentumok elkészítése (saját  adatvédelmi dokumentáció):

A résztvevők megismerkednek a GDPR által előírt adatvédelmi dokumentumok tartalmával. Megtanulják, hogyan kell elkészíteni a saját adatvédelmi dokumentációjukat.

A képzés során a résztvevők interaktív előadásokon, feladatok megoldásán és esettanulmányok bemutatásán keresztül szerezhetnek ismereteket. A képzés végén a résztvevők vizsgamunkát adnak be és írásbeli, szóbeli vizsgán adnak számot tudásukról.

Jelentkezem a képzésre! >>>>

Tanfolyamunk során minden felmerülő kérdésre választ kapnak a résztvevők! Sikeres vizsgát követően tanúsítvány átadására kerül sor.
És nagyon fontos: a képzés elvégzése után is segítjük hallgatóinkat, az eddig végzett hallgatóinkkal napi kapcsolatban állunk.

 A képzés díja

Alap vállalkozói képzés, 40 órás.

75 000,- Ft

vizsgadíj: 10 000,- Ft

Képzés ütemezése: keddi napokon, de. 9 órától 17 óráig

A képzésen a jogszabályok megismerését, a dokumentációk elkészítését, az incidenesek kezelését és a teendőket gyakorlati megközelítéssel mutatják be az oktatók.

———————————————-

Adatvédelmi szaktanácsadói képzés intézményeknek, önkormányzatoknak, cégeknek

180 000,- Ft 

vizsgadíj:

20 000,- Ft 

Képzési program

 Képzési idő

Képzés tervezett óraszáma: 100 óra 

Maximális csoportlétszám: 12 fő – több jelentkező esetén párhuzamosan több csoportot indítunk!

A képzés  kezdési időpontja:

2024 január 16 kedd

Képzés ütemezése

Keddi napokon, összesen 13-15 alkalom, a hallgatók előrehaladása szerint.

Online oktatás, utolsó nap végén vizsga online jelenléttel

Az online oktatás keddi napokon zajlik, 9:00-17 óra között.

 

A képzés helyszíne

Online MEET felületen

Adatvédelmi tájékoztató
Jelentkezem a képzésre! >>>>

Nemzeti Adatvédelmi Szövetség

[email protected] 

06209283 266

Felnőttképzési nyilvántartási szám:

Nemzeti Adatvédelmi Szövetség

FKB/2020/006794

GDPR kisvállalkozásoknak
Azonosító
725247752923761

Térfigyelő kamera? Pályázat, közbeszerzés? Adatvédelem nélkül nem megy..

Az adatvédelmi feladatoknak eleget kell tenni. Az adatvédelem elkerülhetetlen.

Erre kialakított adatvédelmi képzésünkön minden segítséget megkapsz.

A Nemzeti Adatvédelmi Szövetség képzései gyakorlati, jól használható megoldást adnak.

A vállalkozások – a legkisebbtől a legnagyobbig – a szervezetek, intézmények kötelezettsége nem kikerülhető, csak halogatható.

Az adatvédelmi megfelelés összetett dolog, de képzéseinken gyakorlati szakemberek mutatják meg, hogyan tudunk az Eu és a hazai adatvédelmi jogszabályainak megfelelni, ami szükséges ahhoz, hogy pályázni, közbeszerzéseken indulni, jogszerűen működni tudjunk.
Képzésünk 2024 január 16 -án kezdődik.

Jelenkezem a képzésre
A képzés bevezető részében az adatvédelem alapjait, veszélyeit, megoldási lehetőségeit mutatjuk be.
What funny jokes do you know about GDPR? – General Data Protection Regulation (GDPR)

A további -online- órákon

az adatvédelem felépítését
a fogalmak megismerését
az érintettek – ügyfelek, alkalmazottak- jogait érintő teendőinket
a kötelező eljárásokat
az incidenskezelést
a jogszabályok alapján az adatvédelem “jó alkalmazását”
saját teljes GDPR dokumentáció elkészítését sajátítják el a résztvevők
A tanfolyam végén a vizsga alapján tanúsítást szereznek a résztvevők.

A képzés moduljai:

Adatvédelmi jogszabályok, adatvédelmi alapok a KKV- szektorban és az önkormányzatoknál, azok intézményeinél.
Adatvédelmi fogalmak, a gdpr által javasolt gondolkodásmód, megközelítés és napi alkalmazás
Érintettek jogainak megismerése, kérelmek teljesítése
Incidenskezelés, veszélyek, megoldások
Valós adatvédelmi helyzetek modellezése, azok megoldása
Kötelező dokumentumok elkészítése (saját adatvédelmi dokumentáció)
Vizsga
jelentkezem a képzésre

A képzés célja, tematikája
A kurzus célja, hogy a képzés résztvevői saját vállalkozásuk, intézményük működését sikeresebbé és hatékonyabbá tegyék.

Hogyan változik az életünk a digitalizálás felgyorsulása során, hogyan tudunk alkalmazkodni az egyre kaotikusabb adatáradat miatt kialakuló veszélyhelyzetekhez?

A képzés az alapvető jogszabályi ismereteken túl elsősorban gyakorlati megközelítést és kézzelfogható megoldásokat ad.

A hallgatók a tanfolyam után képesek lesznek saját adatkezelési feladataik elvégzésére, megfelelő adatvédelmi dokumentációval ellátva tudják a közbeszerzési, pályázati és egyéb munkájukat végezni.

A bevezetőben a résztvevők megismerkednek a GDPR alapvető fogalmaival, céljával és hatályával. Megtanulják, milyen kötelezettségek vonatkoznak az adatkezelőkre és az adatfeldolgozókra, és hogy milyen jogok illetik meg az érintetteket.

Adatvédelmi fogalmak, a GDPR által javasolt gondolkodásmód, megközelítés és napi alkalmazás:

Ebben a fejezetben a résztvevők megismerkednek az adatvédelmi kockázatok azonosításának és kezelésének fontosságával. Megtanulják, hogy hogyan kell alkalmazni a GDPR által javasolt gondolkodásmódot és megközelítést a személyes adatok kezelése során.

Érintettek jogainak megismerése, kérelmek teljesítése:

Ebben a fejezetben a résztvevők megismerkednek az érintetti jogokkal és az adatkezelők kötelezettségeivel az érintetti kérelmek teljesítése tekintetében.

Incidenskezelés, veszélyek, megoldások:

Ebben a fejezetben a résztvevők megismerkednek az adatvédelmi incidensek kezelésének fontosságával. Megtanulják, hogy hogyan kell azonosítani és kezelni az adatvédelmi incidenseket, elkerülni a veszélyhelyzeteket.

Valós adatvédelmi helyzetek modellezése, azok megoldása:

Ebben a fejezetben a résztvevők esettanulmányok bemutatása alapján gyakorolhatják a személyes adatok kezelésének gyakorlati vonatkozásait.

Kötelező dokumentumok elkészítése (saját adatvédelmi dokumentáció):

A résztvevők megismerkednek a GDPR által előírt adatvédelmi dokumentumok tartalmával. Megtanulják, hogyan kell elkészíteni a saját adatvédelmi dokumentációjukat.

A képzés során a résztvevők interaktív előadásokon, feladatok megoldásán és esettanulmányok bemutatásán keresztül szerezhetnek ismereteket. A képzés végén a résztvevők vizsgamunkát adnak be és írásbeli, szóbeli vizsgán adnak számot tudásukról.

Jelentkezési lap
Tanfolyamunk során minden felmerülő kérdésre választ kapnak a résztvevők! Sikeres vizsgát követően tanúsítvány átadására kerül sor.
És nagyon fontos: a képzés elvégzése után is segítjük hallgatóinkat, az eddig végzett hallgatóinkkal napi kapcsolatban állunk.

A képzés díja
180 000,- Ft

vizsgadíj:

20 000,- Ft

A 2023 december 31-ig jelentkező és a díjat befizetők kedvezményes képzési díja 160 000,- Ft

Külön kérésre részletfizetési lehetőséggel 3x 65 000,- Ft
Képzési program
Képzési idő

Képzés tervezett óraszáma: 100 óra

Maximális csoportlétszám: 12 fő – több jelentkező esetén párhuzamosan több csoportot indítunk!

A képzés kezdési időpontja:
2024 január 16 kedd

Képzés ütemezése
Keddi napokon, összesen 13-15 alkalom, a hallgatók előrehaladása szerint.

Online oktatás, utolsó nap végén vizsga online jelenléttel

Az online oktatás keddi napokon zajlik, 9:00-17 óra között.

A képzés helyszíne
Online MEET felületen

Jelentkezési lap

Adatvédelmi tájékoztató

[email protected]

06209283 266

Felnőttképzési nyilvántartási szám:

Nemzeti Adatvédelmi Szövetség

FKB/2020/006794

Adatvédelmi országjárás -képzés az önkormányzatoknál

Vidéki kontakt előadások.

Ismét helyi képzéseket tart az Adatvédelmi Szövetség a vidéki önkormányzatoknál.

Az adatvédelem kialakítása során fontosnak tartjuk, hogy azok, akik találkoznak az ügyfelekkel, lakossággal, megértsék saját felelősségüket és a jogszabályok alapján jól lássák el feladataikat.

A Szövetség szakemberei az adott önkormányzatnál a helyszínen tart előadást a dolgozóknak.
Az előadás valami miatt hatékonyabb, ha nem a helyi jegyző, vagy tisztviselő végzi, hanem egy külső szervezet. Örömmel ajánljuk fel Önönknek a helyszíni előadásunkat, mely bevezeti a munkatársakat az adatvédelem rejtelmeibe és ha szükséges, segítünk elindítani az adatvédelmi munkákat, kialakult módszertannal.
Mivel kötelező a munkatársak részére évente oktatást tartani, így a jelenléti ívvel egyúttal ez a kötelezettség is igazolható.

Amit kérünk:

Az önkormányzat értesítse a környező vagy közös önkormányzatokat az előadásról

Kérjük a helyi vállalkozásokat is informálja az előadásról, hívja őket – mivel nekik is kötelező.

Számunkra kiemelten fontos, hogy a jegyző és a polgármester is részt vegyen, hisz ők döntenek.
A konfliktusok sora az ügyintéző kolléga és a lakossági ügyfél között történik, miközben az ügyintézők a legkevésbé felkészültek az adatvédelmi eljárások terén.

A képzés útiköltségtérítés 80 000,- Ft az egész ország területén

Örömmel teszünk eleget a hívásnak.

Eszközigény: projektor, nagyobb teremben kihangosítás.

Jelentkezési lap:>

Adatvédelmi tájékoztató

Elérhetőség:
[email protected]
06209283 266

Október 19: Közérdekű adatigénylés és adatvédelmi képzés leendő adatvédelmi tisztviselőknek.

Kiemelt része a képzésnek a közérdekű adatigénylés!

Október 19-én kezdődik adatvédelmi képzésünk.

A képzésben

az önkormányzat vagy
intézménye, vagy
az önkormányzat vállalkozása vagy
egyéb stuktúrája
vehet részt

A képzés folyamán a megjelölt intézmény adatvédelmi dokumentációját, háttéranyagát elkészítjük a hallgatóval közösen.
A képzés díja részletekben is fizethető.

Amennyiben magánszemély jelentkezik, legfeljebb 10 részletben fizetheti a képzést.

Mivel részletfizetési lehetőség is van, ajánljuk azoknak a munkatársaknak, akikben van energia és szeretnének több önkormányzatnál, intézménynél kereseti lehetőséget szerezni.
(a képzés után is tartjuk a kapcsolatot és mindenben segítünk.)
Kérjük a jelentkező e-mailben tüntesse fel, milyen fizetési módot választ.

Miért érdemes az adatvédelemben a képzést választani?
– mert a tanulás a legolcsóbb befektetés…

Ha az anyagiak nem elegendőek egy önkormányzatnak vagy bármely intézményének az adatvédelemre, teljes dokumentáció elkészítésére – érdemes beiskolázni munkatársát egy olyan képzésre, ahol a képzés végeredménye egy teljes adatvédelmi anyag elkészítése.

Milyen képzés az, ahol a képzés végére a delegált munkatárs a gyakorlaton keresztül

megismeri az adatkezelések folyamatát,
képes az adatvédelmi tisztviselői feladat elvégzésére és a
tanfolyam lezárásaként el is készíti azt a sokszáz oldalas, személyreszabott dokumentációt, amely nélkül ma egyetlen önkormányzat, polgármesteri hivatal és egyetlen intézménye sem működhet?
Ilyen az október 5-én kezdődő adatvédelmi képzésünk.

A tanfolyam során az elméleti anyagok mellett célzottan az adott szervezet adatvédelmi anyaga is elkészül, emellett a résztvevő el fogja tudni látni az adatvédelmi tisztviselői feladatot.

Amennyiben szükséges – arra is van lehetőség, hogy a delegáló szervezethez kapcsolódó további szervezetek anyaga is elkészüljön szakmai segítségünkkel.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a képzés leírását, biztosan kiderül, megoldást jelenthet-e?

ADATVÉDELMI KÉPZÉSEK TISZTVISELŐI (DPO) MUNKAKÖRHÖZ
Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására a szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése adatvédelmi szaktanácsadó képzés keretein belül.

Az Adatvédelmi Szövetség olyan megoldást alakított ki, amellyel az önkormányzat saját munkatársa tudja elkészíteni a szervezet adatvédelmi dokumentációit és a szabályzatokat.
Az induló képzés elvégzése után segítségünkkel elkészül az adatvédelmi megfelelőség és a képzés során elsajátítja az önkormányzat munkatársa az adatvédelmi tisztviselői teendőket.
A záróvizsgára a hallgató képes elkészíteni saját szervezete, cége adatvédelmi megfelelőségét, dokumentálását és ezeket a munkatársai számára le tudja oktatni. Ez a komplex anyag a záróvizsga alapja, melyet a bizottság előtt meg kell védeni.
A képzés távoktatásos rendszerben működik.
Jelentkezési lap

Adatvédelmi szaktanácsadó képzés 100 óra

a képzés október 19-én 10 órakor kezdődik

A képzés megnevezése

Adatvédelmi szaktanácsadó

A képzés oklevélben szereplő megnevezése

Adatvédelmi szaktanácsadó
A felvétel feltétele felsőfokú végzettség, vagy középfokú végzettség és önkormányzati gyakorlat igazolása. (munkáltatói nyilatkozat)
(gyakorlati tapasztalat, hogy a középfokú végzettségű munkatársak rendkívül szorgalmasak és kiválóan végeznek a diplomásokkal egyetemben)
A képzési idő
100 óra
jelentkezési lap

A képzés célja és a szakmai kompetenciák
Az adatvédelmi rendeletet és az Infotörvényt megismertesse a hallgatókkal, felkészítse őket az adatvédelem napi gyakorlatához.
A képzés során elsajátítandó kompetenciák
– az adatvédelmi szabályok mélyebb gyakorlati alkalmazása
– az adatvédelem alapjainak megismerése és azok átadása a szervezet munkatársainak
– adatkezelés jogalapja, célja, tárolása, adatkezelési tájékoztató készítése
– az érintetti jogok megismerése, az érintett kérelmeinek vizsgálata, teljesítése
– kockázatelemzések, hatásvizsgálatok, érdekmérlegelési tesztek készítése, ezek alkalmazása
– az adatvédelmi incidensek felismerése, cselekvési terv szerinti kezelése
– a teljes adatvédelmi megfelelőség gyakorlati lépései -adatleltár, adattisztítás, elemzés, egyéb tájékoztatók elkészítése, szabályzatok elkészítése, belső képzések
– adatvédelmi tevékenységnapló használata, elemzése
– a szervezet adatvédelmi feladatainak teljeskörű megismerése azok irányításának és a GDPR elvárásainak megfelelő eljárások integrálása
– hatósági vizsgálat esetén a felelős szakmai háttér biztosítása
A vizsga
A vizsga a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges, melyben a hallgató igazolja, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.
Vizsgamunka: A vizsgára való felkészülés során a hallgató elkészíti saját szervezetének adatvédelmi megfelelőségét
A képzést vezetőkkel konzultációs lehetőség biztosított.
A vizsgamunka bemutatása és megvédése után van lehetőség a záróvizsgára.
A záróvizsgára jelentkezés feltételei:
Hiányzásmentes részvétel
Sikeres vizsgamunka – értékelés
Tanfolyam és vizsgadíj befizetése igazolás
A tanfolyam díja: 178 000,- Ft.
Vizsgadíj: 20 000,- Ft.
————————————-
jelentkezési lap
Adatkezelési tájékoztató>

Közérdekű adatigénylés és adatvédelmi képzés leendő adatvédelmi tisztviselőknek.

Kiemelt része a képzésnek a közérdekű adatigénylés!

Október 5-én kezdődik adatvédelmi képzésünk.

A képzésben

az önkormányzat vagy
intézménye, vagy
az önkormányzat vállalkozása vagy
egyéb stuktúrája
vehet részt

A képzés folyamán a megjelölt intézmény adatvédelmi dokumentációját, háttéranyagát elkészítjük a hallgatóval közösen.
A képzés díja részletekben is fizethető.

Amennyiben magánszemély jelentkezik, legfeljebb 10 részletben fizetheti a képzést.

Mivel részletfizetési lehetőség is van, ajánljuk azoknak a munkatársaknak, akikben van energia és szeretnének több önkormányzatnál, intézménynél kereseti lehetőséget szerezni.
(a képzés után is tartjuk a kapcsolatot és mindenben segítünk.)
Kérjük a jelentkező e-mailben tüntesse fel, milyen fizetési módot választ.

Miért érdemes az adatvédelemben a képzést választani?
– mert a tanulás a legolcsóbb befektetés…

Ha az anyagiak nem elegendőek egy önkormányzatnak vagy bármely intézményének az adatvédelemre, teljes dokumentáció elkészítésére – érdemes beiskolázni munkatársát egy olyan képzésre, ahol a képzés végeredménye egy teljes adatvédelmi anyag elkészítése.

Milyen képzés az, ahol a képzés végére a delegált munkatárs a gyakorlaton keresztül

megismeri az adatkezelések folyamatát,
képes az adatvédelmi tisztviselői feladat elvégzésére és a
tanfolyam lezárásaként el is készíti azt a sokszáz oldalas, személyreszabott dokumentációt, amely nélkül ma egyetlen önkormányzat, polgármesteri hivatal és egyetlen intézménye sem működhet?
Ilyen az október 5-én kezdődő adatvédelmi képzésünk.

A tanfolyam során az elméleti anyagok mellett célzottan az adott szervezet adatvédelmi anyaga is elkészül, emellett a résztvevő el fogja tudni látni az adatvédelmi tisztviselői feladatot.

Amennyiben szükséges – arra is van lehetőség, hogy a delegáló szervezethez kapcsolódó további szervezetek anyaga is elkészüljön szakmai segítségünkkel.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a képzés leírását, biztosan kiderül, megoldást jelenthet-e?

ADATVÉDELMI KÉPZÉSEK TISZTVISELŐI (DPO) MUNKAKÖRHÖZ
Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására a szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése adatvédelmi szaktanácsadó képzés keretein belül.

Az Adatvédelmi Szövetség olyan megoldást alakított ki, amellyel az önkormányzat saját munkatársa tudja elkészíteni a szervezet adatvédelmi dokumentációit és a szabályzatokat.
Az induló képzés elvégzése után segítségünkkel elkészül az adatvédelmi megfelelőség és a képzés során elsajátítja az önkormányzat munkatársa az adatvédelmi tisztviselői teendőket.
A záróvizsgára a hallgató képes elkészíteni saját szervezete, cége adatvédelmi megfelelőségét, dokumentálását és ezeket a munkatársai számára le tudja oktatni. Ez a komplex anyag a záróvizsga alapja, melyet a bizottság előtt meg kell védeni.
A képzés távoktatásos rendszerben működik.
Jelentkezési lap

Adatvédelmi szaktanácsadó képzés 100 óra

a képzés október 5-én 10 órakor kezdődik

A képzés megnevezése

Adatvédelmi szaktanácsadó

A képzés oklevélben szereplő megnevezése

Adatvédelmi szaktanácsadó
A felvétel feltétele felsőfokú végzettség, vagy középfokú végzettség és önkormányzati gyakorlat igazolása. (munkáltatói nyilatkozat)
(gyakorlati tapasztalat, hogy a középfokú végzettségű munkatársak rendkívül szorgalmasak és kiválóan végeznek a diplomásokkal egyetemben)
A képzési idő
100 óra
Jelentkezési lap

A képzés célja és a szakmai kompetenciák
Az adatvédelmi rendeletet és az Infotörvényt megismertesse a hallgatókkal, felkészítse őket az adatvédelem napi gyakorlatához.
A képzés során elsajátítandó kompetenciák
– az adatvédelmi szabályok mélyebb gyakorlati alkalmazása
– az adatvédelem alapjainak megismerése és azok átadása a szervezet munkatársainak
– adatkezelés jogalapja, célja, tárolása, adatkezelési tájékoztató készítése
– az érintetti jogok megismerése, az érintett kérelmeinek vizsgálata, teljesítése
– kockázatelemzések, hatásvizsgálatok, érdekmérlegelési tesztek készítése, ezek alkalmazása
– az adatvédelmi incidensek felismerése, cselekvési terv szerinti kezelése
– a teljes adatvédelmi megfelelőség gyakorlati lépései -adatleltár, adattisztítás, elemzés, egyéb tájékoztatók elkészítése, szabályzatok elkészítése, belső képzések
– adatvédelmi tevékenységnapló használata, elemzése
– a szervezet adatvédelmi feladatainak teljeskörű megismerése azok irányításának és a GDPR elvárásainak megfelelő eljárások integrálása
– hatósági vizsgálat esetén a felelős szakmai háttér biztosítása
A vizsga
A vizsga a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges, melyben a hallgató igazolja, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.
Vizsgamunka: A vizsgára való felkészülés során a hallgató elkészíti saját szervezetének adatvédelmi megfelelőségét
A képzést vezetőkkel konzultációs lehetőség biztosított.
A vizsgamunka bemutatása és megvédése után van lehetőség a záróvizsgára.
A záróvizsgára jelentkezés feltételei:
Hiányzásmentes részvétel
Sikeres vizsgamunka – értékelés
Tanfolyam és vizsgadíj befizetése igazolás
A tanfolyam díja: 178 000,- Ft.
Vizsgadíj: 20 000,- Ft.
————————————-
Jelentkezési lap

Adatkezelési tájékoztató>

Juli 25 – ADATVÉDELMI KÉPZÉSEK TISZTVISELŐI (DPO) MUNKAKÖRHÖZ

Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására a szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése adatvédelmi szaktanácsadó képzés keretein belül.

Az Adatvédelmi Szövetség olyan megoldást alakított ki, amellyel az önkormányzat saját munkatársa tudja elkészíteni a szervezet adatvédelmi dokumentációit és a szabályzatokat.
Az induló képzés elvégzése után segítségünkkel elkészül az adatvédelmi megfelelőség és a képzés során elsajátítja az önkormányzat munkatársa az adatvédelmi tisztviselői teendőket.
A záróvizsgára a hallgató képes elkészíteni saját szervezete, cége adatvédelmi megfelelőségét, dokumentálását és ezeket a munkatársai számára le tudja oktatni. Ez a komplex anyag a záróvizsga alapja, melyet a bizottság előtt meg kell védeni.
A képzés távoktatásos rendszerben működik.
Jelentkezési lap

(a képzés július 25-én d.e. 10 órakor kezdődik, javasoljuk egy gmailes vagy gmail alapú e-mailcím megadását is a képzési anyagokhoz tartozó google funkciók megfelelő használatához)

A képzés megnevezése
Adatvédelmi szaktanácsadó
A képzés oklevélben szereplő megnevezése
Adatvédelmi szaktanácsadó
A felvétel feltétele felsőfokú végzettség, vagy középfokú végzettség és önkormányzati gyakorlat igazolása. (munkáltatói nyilatkozat)
A képzési idő
100 óra
Jelentkezési lap

Az adatvédelmi rendeletet és az Infotörvényt megismertesse a hallgatókkal, felkészítse őket az adatvédelem napi gyakorlatához.
A képzés során elsajátítandó kompetenciák
– az adatvédelmi szabályok mélyebb gyakorlati alkalmazása
– az adatvédelem alapjainak megismerése és azok átadása a szervezet munkatársainak
– adatkezelés jogalapja, célja, tárolása, adatkezelési tájékoztató készítése
– az érintetti jogok megismerése, az érintett kérelmeinek vizsgálata, teljesítése
– kockázatelemzések, hatásvizsgálatok, érdekmérlegelési tesztek készítése, ezek alkalmazása
– az adatvédelmi incidensek felismerése, cselekvési terv szerinti kezelése
– a teljes adatvédelmi megfelelőség gyakorlati lépései -adatleltár, adattisztítás, elemzés, egyéb tájékoztatók elkészítése, szabályzatok elkészítése, belső képzések
– adatvédelmi tevékenységnapló használata, elemzése
– a szervezet adatvédelmi feladatainak teljeskörű megismerése azok irányításának és a GDPR elvárásainak megfelelő eljárások integrálása
– hatósági vizsgálat esetén a felelős szakmai háttér biztosítása
A vizsga
A vizsga a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges, melyben a hallgató igazolja, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.
Vizsgamunka: A vizsgára való felkészülés során a hallgató elkészíti saját szervezetének adatvédelmi megfelelőségét
A képzést vezetőkkel konzultációs lehetőség biztosított.
A vizsgamunka bemutatása és megvédése után van lehetőség a záróvizsgára.
A záróvizsgára jelentkezés feltételei:
Hiányzásmentes részvétel
Sikeres vizsgamunka – értékelés
Tanfolyam és vizsgadíj befizetése igazolás
A tanfolyam díja: 178 000,- Ft.
Vizsgadíj: 20 000,- Ft.
————————————-
Jelentkezési lap

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi képzések

A Nemzeti Adatvédelmi Szövetség képzése

2023 február

1. Adatvédelmi felelős képzés

2. Adatvédelmi szaktanácsadó képzés

I. Alapfok: Adatvédelmi felelős munkakörre felkészítő képzés
Jelentkezés a képzésre:
2023Onkormanyzati_jellap.
1. A képzés megnevezése
Adatvédelmi felelős munkakörre felkészítő képzés
2. A képzés oklevélben szereplő megnevezése
Adatvédelmi felelős munkakörre felkészítő képzés
3. A felvétel feltétele
Felsőfokú végzettséget igazoló okirat, középfokú végzettség esetén közigazgatási, vagy adatvédelmi gyakorlat igazolása.
4. A képzési idő
Összesen 50 óra, benne távoktatásos tudásátadás
5. A képzés célja és a szakmai kompetenciák
Az adatvédelmi rendeletet és az Infotörvényt megismertesse a hallgatókkal, felkészítse őket az adatvédelem napi gyakorlatához.
6. A képzés során elsajátítandó kompetenciák

– a hazai és az EU-ban érvényes adatvédelmi szabályok
– az adatvédelem alapelvei
– a papíralapú és IT adatkezelésekre vonatkozó gyakorlati eljárások
– az érintett jogokat
– elemzések, tesztek készítése
– az incidensek felismerése, kezelése
– az adatvédelmi megfelelőség gyakorlati lépései

A vizsga
A vizsga a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges, melyben a hallgató igazolja, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.
Vizsgamunka: A vizsgára való felkészülés során a hallgató elkészíti saját szervezetének valamely témakörben előforduló feladatát (pl. adatleltár, érdekmérlegelési teszt, adatvédelmi hatásvizsgálat, egyebek)
A téma megválasztása és jóváhagyása után a képzést vezetőkkel konzultációs lehetőség biztosított, mely lehet online, vagy személyesen, meghatározott időpontokban.
A vizsgamunka bemutatása és megvédése után van lehetőség a záróvizsgára.
A záróvizsgára jelentkezés feltételei:
Hiányzásmentes részvétel
Sikeres vizsgamunka – értékelés
Vizsgadíj befizetése igazolás
A tanfolyam díja: 78 000,- Ft.
Vizsgadíj: 10 000,- Ft.

Adatvédelmi szaktanácsadó

Adatvédelmi tisztviselő munkakörre és a szervezet adatvédelmi megfelelőségének elkészítéséhez “Adatvédelmi szaktanácsadó” képzés

Jelentkezés a képzésre:
2023Onkormanyzati_jellap.
1. A képzés megnevezése
Adatvédelmi szaktanácsadó
2. A képzés oklevélben szereplő megnevezése
Adatvédelmi szaktanácsadó
6. A felvétel feltétele felsőfokú végzettség, vagy középfokú és önkormányzati ügyviteli gyakorlat igazolása
7. A képzési idő
Összesen 100 óra, távoktatásos tudásátadás
8. A képzés célja és a szakmai kompetenciák
Az adatvédelmi rendeletet és az Infotörvényt megismertesse a hallgatókkal, felkészítse őket az adatvédelem napi gyakorlatához.
6. A képzés során elsajátítandó kompetenciák

– az adatvédelmi szabályok mélyebb gyakorlati alkalmazása
– az adatvédelem alapjainak megismerése és azok átadása a szervezet munkatársainak
– adatkezelés jogalapja, célja, tárolása, adatkezelési tájékoztató készítése
– az érintetti jogok megismerése, az érintett kérelmeinek vizsgálata, teljesítése
– kockázatelemzések, hatásvizsgálatok, érdekmérlegelési tesztek készítése, ezek alkalmazása
– az adatvédelmi incidensek felismerése, cselekvési terv szerinti kezelése
– a teljes adatvédelmi megfelelőség gyakorlati lépései -adatleltár, adattisztítás, elemzés, egyéb tájékoztatók elkészítése, szabályzatok elkészítése, belső képzések
– adatvédelmi tevékenységnapló használata, elemzése
– a szervezet adatvédelmi feladatainak teljeskörű megismerése azok irányításának és a GDPR elvárásainak megfelelő eljárások integrálása
– hatósági vizsgálat esetén a felelős szakmai háttér biztosítása

A vizsga
A vizsga a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges, melyben a hallgató igazolja, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.
Vizsgamunka: A vizsgára való felkészülés során a hallgató elkészíti saját szervezetének adatvédelmi megfelelőségét
A képzést vezetőkkel konzultációs lehetőség biztosított.
A vizsgamunka bemutatása és megvédése után van lehetőség a záróvizsgára.
A záróvizsgára jelentkezés feltételei:
Hiányzásmentes részvétel
Sikeres vizsgamunka – értékelés
Vizsgadíj befizetése igazolás
A tanfolyam díja: 178 000,- Ft.
Vizsgadíj: 10 000,- Ft.

Képzések időpontja

Február 21. kedd
Február 23 csütörtök
Február 28 kedd
Március 2 csütörtök
Március 9 Csütörtök
Március 14 kedd
Március 16 csütörtök

A szaktanácsadók az eddigekben részt vesznek, de nem vizsgáznak, a következő rész kezdete:

Március 23 csütörtök
Március 28 kedd
Április 4 kedd
Április 6 csütörtök
Április 11 kedd
Április 13 csütörtök
Április 25 kedd
Április 27 csütörtök
Május 2 kedd
Május 9 kedd

A képzések délelőtt 10 órakor kezdődnek és délután a kérdések lezárása után fejeződnek be

Tananyag röviden:

• GDPR előzményei, várható fejlődése
• GDPR és a jog
• GDR részletes
• GDPR részletes
• GDPR részletes
• Kérdezz-felelek
• WP29 és az Európai Adatvédelmi Testület
• Infotv és módosításai
• Adatkezelési tevékenységek és nyilvántartása
• GDPR gyakorlati alkalmazása
• Első lépések, csoport kialakítás
• Adatleltár –> űrlapkészítés
• Adatleltár –> adatfelvétel
• Adatleltár –> célok
• Jogalapok II.
• Jogalapok III.
• Jogalapok dolgozat
• Adatleltár –> adattisztítás
• Adatleltár –> tényleges adatleltár
• Érdekmérlegelési teszt I.
• Érdekmérlegelési teszt II.
• Hatástanulmány
• Kérdések
• Incidenskezelés I.
• Érintett, mint érinthetetlen
• Incidenskezelés II.
• Egyéb
• Kérdések
• Információbiztonság I.
• Adatvédelmi tájékoztatás az ügyfeleknek
• Információbiztonság II.
• Kérdések
• Érintettek jogai -és a valóság
• Adatkezelési nyilvántartás és az elektronikus napló
• Elektronikus vizsgára felkészítés
• Vizsga
• Értékelés

——————————————————-

• Gyakorlat Adatleltár –> adatfelvétel
• Gyakorlat Adatleltár –> célok
• Gyakorlat
• Adatleltár átnézés, konzultáció
• Feladat
• Adatkezelések gyűjtése
• Adatleltár –> adattisztítás
• Adatleltár –> tényleges adatleltár
• Hatástanulmány
• Hatástanulmány gyakorlat
• Kérdések, konzultáció
• Hatástanulmány feladat
• Jogalapok I.
• JogalapokII
• Érdekmérlegelési teszt I
• Érdekmérlegelési teszt II
• Kérdések konzultáció
• Érdekmérlegelés feladat
• Tájékoztatók kötelező elemei
• Tájékoztató minta
• Tájékoztatatók elkészítése
• Kérdések, felkészítés
• Önálló tájékoztató készítése
• TATI előadás
• Adatkezelési nyilvántartás és az elektronikus napló I.
• Adatkezelési nyilvántartás és az elektronikus napló II.
• kérdések
• Feladat Saját adatkezelési nyilvántartás készítés
• Érintettek jogai I.
• Érintettek jogai II.
• Jogérvényesítések I.
• Jogérvényesítési és nyilvántartás űrlap készítés
• Kérdések és vizsgakérdések teszt
• Incidenskezelés I.
• Incidenskezelés II.
• NAIH és mi
• Adatvédelmi felelős és adatvédelmi tisztviselő I.
• Adatvédelmi felelős és adatvédelmi tisztviselő II
• Tati adatvédelmi és nyilvántartó rendszer felhasználó
• Szakdolgozati konzultációk I.
• kérdések
• Kamerakezelés I.
• Kamerakezelés köztéri
• Kamerakezelés beltéri
• Gyakorlati adatvédelem: tájékoztató felülvizsgálata
• Szabályzat elkészítés
• Szabályzat elkészítés
• NAIH határozatok és büntetések
• Gyakorlati példék
• NAIH állásfoglalások – Gyakorlati példák II.
• Gyakorlati példák III.
• Konzultáció
• Szakdolgozat beadás
• Vizsga
Jelentkezés a képzésre:
2023Onkormanyzati_jellap.
Adatvédelmi tájékoztató

Év eleji képzéseink

KÉPZÉSEK

Képzés1: 2023 január 31

-aktuális adatvédelmi teendőkre felkészítés

-Az eddigi adatvédelmi dokumentumok és felkészülés éves kötelező ellenőrzésének eljárásai
-A kötelező nyilvántartások (kialakítása, ellenőrzése, módosítása)

Képzés2: 2023 február 7

-adatvédelmi ügyintéző képzés
(ezt minden munkatársnak ajánljuk, aki bármilyen adatot kezel)

Képzés3: 2023 február 14

-adatvédelmi felelős képzés
(az adott intézmény/rész közvetlen megbízottja, akinél koncentrálódnak az adatvédelmi kérdések, ő a kapcsolat az adatvédelmi tisztviselő és az intézmény között)

Képzés4: 2023 február 21

-adatvédelmi szaktanácsadó képzés
(képes elkészíteni az adatvédelmi megfelelőség teljes anyagát, felkészíti a szervezetet az adatvédelmi feladatok ellátására.
Adatvédelmi tisztviselői feladat elvégézéhez megfelelő kompetenciával rendelkezik)

JELENTKEZÉSI LAP

Adatvédelmi tájékoztató

Fertőzöttségi adatok, újabb közérdekű adatigénylések, képzés

A tömeges közérdekű adatigénylés nem zárult le az elmúlt hónapban, ismét számos önkormányzat kapott felszólítást, melyben a szeptemberi adatigénylésekkel kapcsolatos elmaradások miatt figyelmeztet az adatigénylő. ( A nem teljesítő Önkormányzatokat a Hatóság megbírságolhatja)

Újabb feladatokat kaptak a polgármesterek:
koronavírus fertőzöttséggel kapcsolatos közérdekű adatokkal kapcsolatban kereshetik a polgármestereket – a NAIH által közzétett állásfoglalás alapján link. Ezekre köteles válaszolni a polgármester. (599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet)

Várhatóan a választások közeledtével egyre több adatigénylés érkezik, esetenként lekötve az önkormányzat, hivatal forrásait.

A legfontosabb teendők: válaszolni az adatigénylésekre – de hogyan?
Készüljünk fel, mert az adatigénylők fáradhatatlanok.

Az aktualitás miatt indítjuk képzésünket, a jogszabály szerinti eljárásokat, megoldásokat ismét, bővített formában bemutatjuk.

November 23-án képzési nap, az adatigényléssel kapcsolatos előző októberi nap anyaga új ismeretekkel bővítve.
Délelőtt 10 órától “Közérdekű adatigénylés” témakörben kezdjük az órákat.
jelentkezési lap
Kedvezmény1:
Akinek sürgősen segítségre van szüksége közérdekű adatigényléssel kapcsolatban, (vagy GDPR kérdésben) -és regisztrál a képzésre, annak soron kívül a képzés előtt segítünk megoldani a problémát.

Kedvezmény2:

Akik részt vettek szeptemberi képzésünkön, ismétlésként, vagy munkatársaik részére az előző tanfolyam igazolásával kiemelt kedvezménnyel részt vehetnek az új képzésen.
(ebben az esetben 10 000,- Ft a képzés díja)

A képzés online formában történik, jelentkezni a jelentkezési lap visszaküldésével lehet.

A képzés segítséget ad és megfelelő dokumentumokat biztosít egy közérdekű adatigénylés teljes folyamatának megismeréséhez és lebonyolításához.

Figyelem! A jelentkezők a kapcsolódó szabályzatmintákat digitális formában megkapják.

adatigénylés szabályzat
közzétételi szabályzat
éves környezeti jelentésminta
adatigénylés nyilvántartás,
adatigénylés beadásához segítő sablon
Példaként lépésről lépésre áttekintjük és közösen válaszolunk az érdeklődést kiváltott legújabb tömeges adatigénylés kérdéseire.

A képzés főbb témakörei:

Az érkező adatigénylések vajon megfelelnek-e a formai követelményeknek?
A koronavírus fertőzöttségi adatai igénylése – válaszok
Milyen határidők vannak?
Ki válaszolhat?
Lehet-e költségtérítést kérni? ( ha igen, mi alapján és mennyit?)
Kérhetünk-e pontosítást?
Milyen szabályzatot kell készítenünk az adatigényléshez?
Veszélyhelyzet esetén változik-e az adatigénylés eljárása?
Milyen esetekben lehet megtagadni az adatigénylést?

És néhány példa adatigénylésnél (környezetállapotjelentés, elektronikusan kereshető forma, költségtérítés kalkuláció és még több más kérdésre válasz)
(a képzés szervezése folyamatban, kisebb változások történhetnek)

Van lehetőség az előadások után nyilvánosan kérdéseket feltenni, illetve egyedi konzultációt kérni.

Az előadások:

10 00 Megnyitó és bevezetés (Békési Béla)

10 15 – 11 00 Általános jogi környezet, jogi előzmények (Dr. Molnár Péter)

11 10 – 12 00 Közérdekű adatok igénylése szabályzat (Dr. Brezoczki Erika)

12 10 – 12 40 Költségtérítés -lehetőségek, kalkuláció (Dr. Molnár Péter)

12 40 13 00 szünet

13 00 – 13 30 Közadattárban közzététel (Dr. Molnár Péter)

13 40 – 14 30 Közérdekű adatok közzététele, szabályzat (Vojcskó János)

14 40 – 15 00 Környezeti jelentés (Békési Béla)

15 05 – zárásig Aktualitások – Kérdés felelet a legújabb adatigénylésekkel kapcsolatban

Jelentkezési lap

Köszönjük érdeklődésüket!

Adatvédelmi tájékoztató

Kukik