2018. május 25-től Magyarországon és az Európai Unió többi tagállamában alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) szóló jogszabály.

A hazai vállalatok, szervezetek tájékozottsága kielégítő, de láthatóan a kisebb struktúráknak sok nehézséget okoz és -bár szeretnének jogkövetők lenni- nehezen tudnak lépést tartani az újabb feladatokkal.

Számos képzés, tanfolyam indult, kiváló szoftveres megoldások készültek és e rövid fél év alatt egyre magasabb színvonalon dolgoznak a GDPR ágazatban érintett fejlesztők, jogászok, szakértők.

A Nemzeti Adatvédelmi Szövetség a fentiek szövetségi szintű támogatását vállalta.

Elnök: Vojcskó János
[email protected]
+36-70/365-3530

Alelnök: Hidegkuti Konstantin
[email protected]

Alelnök: Békési Béla
[email protected]
+3620 9283 266

Adatok:

Szervezet nyilvántartási száma 01-02-0016992
Megnevezés Nemzeti Adatvédelmi Szövetség
Rövidített név NADAT
Székhely ország Magyarország
Szervezet székhelye 1068 Budapest, Felsőerdősor utca 5.
Szervezet típusa Egyesület
Állapot Nyilvántartásba vett
Országos azonosító 0100/60485/2018/2300038119633
Eljáró bíróság neve Fővárosi Törvényszék
Ügyszám 0100/Pk.60485/2018

Cél szerinti leírás:
Az egyesület tagjainak képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme. Az adatvédelmi szervezetek hatékony működésének elősegítése és koordinálása. A társadalmi párbeszédben való aktív részvétel. Az adatvédelem és a GDPR funkciójának és jelentőségének hangsúlyozása, megismertetése a lehető legszélesebb réteggel. A nyilvánosság, illetve szakmai nyilvánosság előtti közös érdekek képviselete. A szakmai problémák megvitatásának fóruma, kapcsolatfelvétel és együttműködés más szakmai szervezetekkel. Az adatvédelmet érintő jogszabályok figyelemmel kísérése és egységes értelmezése, illetve adott esetben közös fellépés a megfelelő szakhatóságnál. Olyan kezdeményezések elleni fellépés, amelyek rontják az adatvédelemmel foglalkozó szervezetek hírnevét, illetve ilyen cégek elleni közös fellépés. Adatvédelmi szakemberek nyilvántartása. Adatvédelmi szervezetek részére média és szakmai megjelenés biztosítása. Adatvédelmi szervezetek támogatása. Uniós és Unión kívüli adatvédelmi szervezetekkel való együttműködés.

Adószám: 19086549-1-42
Közösségi adószám: HU19086549
Közösségi adószám megszerzésének időpontja: 2018.09.24
Statisztikai számjel: 19086549-9499-529-01
Bankszámlaszám: KH 10401220-50526885-51521001