fbpx

Archive 2018.10.28

Adatvédelem és pénzmosás elleni eljárások

A MIÉSZ a BME MTI és a Nemzeti Adatvédelmi Szövetség kétnapos szakmai képzése.
2018 december 3-4.
Tárgy: Adatvédelem (GDPR) és a pénzmosás elleni eljárások az ingatlanszakmában az eddigi
tapasztalatok és változások tükrében.
Helyszín:
Budapesti Műszaki Egyetem
“E” épület 8. emelet 803-as terem
Az oktatásra kérjük hozzák el laptopjaikat, melyek
Win-7-10 operációs rendszerrel ellátottak,
Excel táblázatkezelő szoftverrel rendelkeznek.
A laptopra kérjük, előzetesen telepítsék fel a következő ( a jogszabály alkalmazásához kötelező)
programokat:
Java ingyenesen letölthető szoftver: https://www.java.com/en/download/
NAV válasz olvasásához: Adobe Reader ingyenes szoftver:
https://creative.adobe.com/products/download/acrobat
Abevjava nyomtatványkitöltő keretprogram: http://nav.gov.hu/data/cms36637/abevjava_install.jnlp
VPOP pm17 nyomtatvány letöltése: http://nav.gov.hu/data/cms437911/VPOP_pmt17.jnlp
Jelentkezés a kétnapos oktatásra itt: https://goo.gl/fLQEFc
Megközelítés:
BME MTI Mérnöktovábbképző Intézet
1111 Egry József u. 1. “E” ép. 8. emelet 803 terem.
Térkép: https://goo.gl/3Svb2f Megközelítés:4-es Metró Keletiből, Kelenföldről Móricz Zsigmond
körtérig, vagy Újbuda kp-ig, vagy 4-es-6-os villamosokon Petőfi híd budai oldal.

Feljelentések célkeresztjében… MTI hír

Önkormányzati adatvédelem: feljelentések célkeresztjében – rengeteg még a tennivaló.

A Nemzeti Adatvédelmi Szövetség (nem reprezentatív) felmérése szerint az önkormányzatok 12%-a teljesítette a GDPR előírásait, 71%-a valamilyen formában elkezdte az adatvédelmi kötelezettségek teljesítését, 17% hamarosan kezdi.
A 2018. május 25-étől kötelező előírások teljesítése komoly feladat elé állítja az önkormányzatokat, a várható büntetések nagyságrendje számottevő.
Az önkormányzatok kényes helyzetben vannak, hisz a települések életének, működésének minden szegmense valamilyen formában hozzájuk tartozik, így rendkívül sokféle adatot kell kezelniük.
Adatvédelmi szakemberek jelzései szerint az önkormányzatoknál is komoly erőforrásokat köthet le az elégedetlen ügyfelek „bosszúja” a személyes adatokról való rendelkezések jogával való élés, vagy az adatvédelmi hatóságnál tett feljelentések sora.
Ezt elkerülendő olyan adatvédelmi politikát kell kialakítani, amely megelőzi-kezeli ezeket a kiemelkedően fontos kérdéseket.
Az önkormányzatoknak kötelező adatvédelmi tisztviselőt kinevezni, de ez nem elég, az önkormányzatok meghatározó vezetőinek is ismernie kell az adatvédelmi eljárásokat.
Ilyen képzéseket, szakmai tréningeket támogat a Nemzeti Adatvédelmi Szövetség, a cél az önkormányzatok adatvédelmi tudatosságának erősítése és a tisztességes szakmai háttér megalapozása.
Nemzeti Adatvédelmi Szövetség
www.nadat.hu

Önkormányzati adatvédelmi képzések

2018 11. 5-6 induló képzés -az első alkalmak során elsősorban önkormányzati vezetők részére-. A képzés polgármesterek, jegyzők és adatvédelmi munkatársak részére ad betekintést az önkormányzati munkákhoz kapcsolódó speciális feladatokba.

Helyszín: BME

A képzés egymásra épülő előadásokkal a témakör teljes feldolgozását valósítja meg az elkövetkezendő hónapokban.

Letölthető jelentkezési lap: Jelentkezési lap

NAIH adatkezelési, engedélyezési díjak

25/2018. (IX. 3.) IM rendelet az adatkezelési engedélyezési eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben, valamint

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményének kikérésével

a következőket rendelem el:

1. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 34/A. alcímében meghatározott adatkezelési engedélyezési eljárás (a továbbiakban: eljárás) lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértéke az Infotv. 64/A. § (1) bekezdés

a) a) pontjában meghatározott kérelem benyújtása esetén 530 000 forint;

b) b) pontjában meghatározott kérelem benyújtása esetén 530 000 forint;

c) c) pontjában meghatározott kérelem benyújtása esetén 684 000 forint;

d) d) pontjában meghatározott kérelem benyújtása esetén 288 000 forint;

e) e) pontjában meghatározott kérelem benyújtása esetén 288 000 forint;

f) f) pontjában meghatározott kérelem benyújtása esetén 288 000 forint.

2. § (1) A díjat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kincstárnál vezetett 10032000-00319425-00000000 számú számlájára kell megfizetni.

(2) A díj megfizetése során az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az „adatkezelési engedélyezési eljárás lefolytatása” szöveget.

3. § (1) A díj megfizetését igazoló számlát (a továbbiakban: számla) a Hatóság adószám kiváltására kötelezettek számára a díjnak a 2. § (1) bekezdése szerinti fizetési számlán történő jóváírását követően, de legkésőbb az eljárás alapját képező ügy érdemében hozott döntés meghozatalával egyidőben állítja ki.

(2) A számla kiállításának feltétele a kérelmező nyilatkozata a számla kiállításához szükséges adatokról: az adószám kiváltására kötelezett díjfizető nevéről, címéről (székhelyéről, illetve telephelyéről), fizetési számlája számáról, valamint adószámáról.

4. § Ha

a) megállapítható, hogy a kérelmező tévesen vagy az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladóan fizetett díjat, a Hatóság a téves befizetés, illetve a díjtöbblet visszatérítéséről, vagy

b) a Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 51. §-a szerinti összeg megfizetésére köteles, annak megfizetéséről

a kérelmező számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett fizetési számlája javára, átutalási megbízás útján intézkedik.

5. § (1) A díj a Hatóság működési bevétele.

(2) A Hatóság a díjat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván és kezeli.

(3) A díj nyilvántartására és elszámolására egyebekben az államháztartás számviteléről szóló jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. § Az eljárásban

a) a díjfizetési kötelezettség keletkezésére az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 3. § (4) bekezdését,

b) a díjfizetés tárgyára az Itv. 28. § (2) és (3) bekezdését,

c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatát,

d) a díjfizetés módjára az Itv. 73/A. §-át,

e) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 79. § (2) bekezdését, valamint az Itv. 80. § (1) bekezdés f) és g) pontját

kell alkalmazni azzal, hogy illeték helyett díjat, állami adóhatóság helyett a Hatóságot, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Hatályát veszti a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet.

A hatóság jóindulatán múlik, hogy rögtön büntet-e

A kis és közepes méretű vállalkozásokat nem kell kötelezően megbüntetni, amennyiben első alkalommal sértik meg az adatvédelmi szabályokat, de a hatóság számára ez csak lehetőség, nem pedig kötelező előírás – mondta Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke a FBAMSZ siófoki konferenciáján.

A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) rendezvényén az adatvédelem azért került terítékre, mivel a kisebb nagyobb alkusz cégeknek is alkalmazniuk kell az uniós adatvédelmi szabályokat (a GDPR-t).

Péterfalvi kiemelte az adatkezelők elszámoltathatóságát, mint az új szabályozás egyik fontos elemét. Az adatvédelmi incidensek nyilvántartása (ide tartoznak az adatlopások is) nem nyilvános.

Kürti Sándor, a Kürt Zrt. elnöke az uniós adatvédelmi szabályozással kapcsolatban azt emelte ki, hogy azok a nagy cégek (a Google és a társai), akik az adatok birtoklásával rengeteg pénzt kerestek, a jövőben ezt ne tehessék meg.

Az adatok ellopása, módosítása tíz éve még marginális szerepet kaptak a védelem céljai között. Ennek az volt az oka, hogy legtöbbször észre sem vették az ilyen változásokat, hiszen az adat ott maradt a helyén a lopás után is. A technológia azért fontos, mivel csak az eszközök összehangolt biztonsága nyújt védelmet. Ezért óvta Kürt a cégvezetőket attól, hogy olcsó, de csak egy-egy problémára figyelő védelmet vásároljanak. Végül a cégen belüli szabályozás olyan legyen, hogy csak az előbbi követelményeknek megfelelő eszközöket engedje be a társaságba és írja elő a változások folyamatos követését is – tette hozzá
Forrás: Napi.hu

129 incidens három hónap alatt

Péterfalvi Attila: 129 incidens három hónap alatt
Eddig 129 adatvédelmi incidenst jelentettek be a magyarországi cégek az Adatvédelmi Hatósághoz – mondta el a Piac & Profit kérdésére Péterfalvi Attila, a hatóság elnöke. Az incidensek
 többsége ügyfélkapcsolati területről érkezett, de már folyik az első nagyobb nemzetközi vizsgálat is.

Norvég fogyasztóvédők tettek közzé tanulmányt arról, milyen következményei vannak a GDPR-nak. Megállapításuk: „A Facebook és a Google alap-beállításai mélyen behatolnak a használó magánszférájába. Azoknak, akik ezt meg akarják akadályozni, hosszú folyamatot kell véghez vinniük: valamihez hozzájárulni lényegesen könnyebb, mint azt elutasítani.”.

A kutatók bírálják a grafikai felületeket is, amelyekkel célzottan a szolgálató érdekében álló irányba terelik a használót. Ehhez

GDPR gyakori kérdések: Mi történik, ha valaki kifogást emel a személyes adatai kezelése miatt?
Május 25-től hatályos az Európai Unió új adatvédelmi rendelete, köznapi nevén a GDPR. Sorozatunkban a fogyasztók számára – és a munkáltatóknak is fontos – leggyakoribb kérdésekre adunk válaszokat az Európai Bizottság tájékoztatásának segítségével.

 

Forrás: Piac és profit

Read More