fbpx

Adatvédelmi képzések

Adatvédelmi képzések

A Nemzeti Adatvédelmi Szövetség képzése

2023 február

1. Adatvédelmi felelős képzés

2. Adatvédelmi szaktanácsadó képzés

I. Alapfok: Adatvédelmi felelős munkakörre felkészítő képzés
Jelentkezés a képzésre:
2023Onkormanyzati_jellap.
1. A képzés megnevezése
Adatvédelmi felelős munkakörre felkészítő képzés
2. A képzés oklevélben szereplő megnevezése
Adatvédelmi felelős munkakörre felkészítő képzés
3. A felvétel feltétele
Felsőfokú végzettséget igazoló okirat, középfokú végzettség esetén közigazgatási, vagy adatvédelmi gyakorlat igazolása.
4. A képzési idő
Összesen 50 óra, benne távoktatásos tudásátadás
5. A képzés célja és a szakmai kompetenciák
Az adatvédelmi rendeletet és az Infotörvényt megismertesse a hallgatókkal, felkészítse őket az adatvédelem napi gyakorlatához.
6. A képzés során elsajátítandó kompetenciák

– a hazai és az EU-ban érvényes adatvédelmi szabályok
– az adatvédelem alapelvei
– a papíralapú és IT adatkezelésekre vonatkozó gyakorlati eljárások
– az érintett jogokat
– elemzések, tesztek készítése
– az incidensek felismerése, kezelése
– az adatvédelmi megfelelőség gyakorlati lépései

A vizsga
A vizsga a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges, melyben a hallgató igazolja, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.
Vizsgamunka: A vizsgára való felkészülés során a hallgató elkészíti saját szervezetének valamely témakörben előforduló feladatát (pl. adatleltár, érdekmérlegelési teszt, adatvédelmi hatásvizsgálat, egyebek)
A téma megválasztása és jóváhagyása után a képzést vezetőkkel konzultációs lehetőség biztosított, mely lehet online, vagy személyesen, meghatározott időpontokban.
A vizsgamunka bemutatása és megvédése után van lehetőség a záróvizsgára.
A záróvizsgára jelentkezés feltételei:
Hiányzásmentes részvétel
Sikeres vizsgamunka – értékelés
Vizsgadíj befizetése igazolás
A tanfolyam díja: 78 000,- Ft.
Vizsgadíj: 10 000,- Ft.

Adatvédelmi szaktanácsadó

Adatvédelmi tisztviselő munkakörre és a szervezet adatvédelmi megfelelőségének elkészítéséhez “Adatvédelmi szaktanácsadó” képzés

Jelentkezés a képzésre:
2023Onkormanyzati_jellap.
1. A képzés megnevezése
Adatvédelmi szaktanácsadó
2. A képzés oklevélben szereplő megnevezése
Adatvédelmi szaktanácsadó
6. A felvétel feltétele felsőfokú végzettség, vagy középfokú és önkormányzati ügyviteli gyakorlat igazolása
7. A képzési idő
Összesen 100 óra, távoktatásos tudásátadás
8. A képzés célja és a szakmai kompetenciák
Az adatvédelmi rendeletet és az Infotörvényt megismertesse a hallgatókkal, felkészítse őket az adatvédelem napi gyakorlatához.
6. A képzés során elsajátítandó kompetenciák

– az adatvédelmi szabályok mélyebb gyakorlati alkalmazása
– az adatvédelem alapjainak megismerése és azok átadása a szervezet munkatársainak
– adatkezelés jogalapja, célja, tárolása, adatkezelési tájékoztató készítése
– az érintetti jogok megismerése, az érintett kérelmeinek vizsgálata, teljesítése
– kockázatelemzések, hatásvizsgálatok, érdekmérlegelési tesztek készítése, ezek alkalmazása
– az adatvédelmi incidensek felismerése, cselekvési terv szerinti kezelése
– a teljes adatvédelmi megfelelőség gyakorlati lépései -adatleltár, adattisztítás, elemzés, egyéb tájékoztatók elkészítése, szabályzatok elkészítése, belső képzések
– adatvédelmi tevékenységnapló használata, elemzése
– a szervezet adatvédelmi feladatainak teljeskörű megismerése azok irányításának és a GDPR elvárásainak megfelelő eljárások integrálása
– hatósági vizsgálat esetén a felelős szakmai háttér biztosítása

A vizsga
A vizsga a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges, melyben a hallgató igazolja, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.
Vizsgamunka: A vizsgára való felkészülés során a hallgató elkészíti saját szervezetének adatvédelmi megfelelőségét
A képzést vezetőkkel konzultációs lehetőség biztosított.
A vizsgamunka bemutatása és megvédése után van lehetőség a záróvizsgára.
A záróvizsgára jelentkezés feltételei:
Hiányzásmentes részvétel
Sikeres vizsgamunka – értékelés
Vizsgadíj befizetése igazolás
A tanfolyam díja: 178 000,- Ft.
Vizsgadíj: 10 000,- Ft.

Képzések időpontja

Február 21. kedd
Február 23 csütörtök
Február 28 kedd
Március 2 csütörtök
Március 9 Csütörtök
Március 14 kedd
Március 16 csütörtök

A szaktanácsadók az eddigekben részt vesznek, de nem vizsgáznak, a következő rész kezdete:

Március 23 csütörtök
Március 28 kedd
Április 4 kedd
Április 6 csütörtök
Április 11 kedd
Április 13 csütörtök
Április 25 kedd
Április 27 csütörtök
Május 2 kedd
Május 9 kedd

A képzések délelőtt 10 órakor kezdődnek és délután a kérdések lezárása után fejeződnek be

Tananyag röviden:

• GDPR előzményei, várható fejlődése
• GDPR és a jog
• GDR részletes
• GDPR részletes
• GDPR részletes
• Kérdezz-felelek
• WP29 és az Európai Adatvédelmi Testület
• Infotv és módosításai
• Adatkezelési tevékenységek és nyilvántartása
• GDPR gyakorlati alkalmazása
• Első lépések, csoport kialakítás
• Adatleltár –> űrlapkészítés
• Adatleltár –> adatfelvétel
• Adatleltár –> célok
• Jogalapok II.
• Jogalapok III.
• Jogalapok dolgozat
• Adatleltár –> adattisztítás
• Adatleltár –> tényleges adatleltár
• Érdekmérlegelési teszt I.
• Érdekmérlegelési teszt II.
• Hatástanulmány
• Kérdések
• Incidenskezelés I.
• Érintett, mint érinthetetlen
• Incidenskezelés II.
• Egyéb
• Kérdések
• Információbiztonság I.
• Adatvédelmi tájékoztatás az ügyfeleknek
• Információbiztonság II.
• Kérdések
• Érintettek jogai -és a valóság
• Adatkezelési nyilvántartás és az elektronikus napló
• Elektronikus vizsgára felkészítés
• Vizsga
• Értékelés

——————————————————-

• Gyakorlat Adatleltár –> adatfelvétel
• Gyakorlat Adatleltár –> célok
• Gyakorlat
• Adatleltár átnézés, konzultáció
• Feladat
• Adatkezelések gyűjtése
• Adatleltár –> adattisztítás
• Adatleltár –> tényleges adatleltár
• Hatástanulmány
• Hatástanulmány gyakorlat
• Kérdések, konzultáció
• Hatástanulmány feladat
• Jogalapok I.
• JogalapokII
• Érdekmérlegelési teszt I
• Érdekmérlegelési teszt II
• Kérdések konzultáció
• Érdekmérlegelés feladat
• Tájékoztatók kötelező elemei
• Tájékoztató minta
• Tájékoztatatók elkészítése
• Kérdések, felkészítés
• Önálló tájékoztató készítése
• TATI előadás
• Adatkezelési nyilvántartás és az elektronikus napló I.
• Adatkezelési nyilvántartás és az elektronikus napló II.
• kérdések
• Feladat Saját adatkezelési nyilvántartás készítés
• Érintettek jogai I.
• Érintettek jogai II.
• Jogérvényesítések I.
• Jogérvényesítési és nyilvántartás űrlap készítés
• Kérdések és vizsgakérdések teszt
• Incidenskezelés I.
• Incidenskezelés II.
• NAIH és mi
• Adatvédelmi felelős és adatvédelmi tisztviselő I.
• Adatvédelmi felelős és adatvédelmi tisztviselő II
• Tati adatvédelmi és nyilvántartó rendszer felhasználó
• Szakdolgozati konzultációk I.
• kérdések
• Kamerakezelés I.
• Kamerakezelés köztéri
• Kamerakezelés beltéri
• Gyakorlati adatvédelem: tájékoztató felülvizsgálata
• Szabályzat elkészítés
• Szabályzat elkészítés
• NAIH határozatok és büntetések
• Gyakorlati példék
• NAIH állásfoglalások – Gyakorlati példák II.
• Gyakorlati példák III.
• Konzultáció
• Szakdolgozat beadás
• Vizsga
Jelentkezés a képzésre:
2023Onkormanyzati_jellap.
Adatvédelmi tájékoztató

admin