A Nemzeti Adatvédelmi Szövetség (továbbiakban Szövetség) hivatalos honlapjának (www.nadat.hu) adatkezelési tájékoztatója

A Szövetség (1068 Budapest, Felső erdősor 5. www.nadat.hu, [email protected]) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

E tájékoztató célja bemutatni a www.nadat.hu weblapon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveit.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Szövetség kötelezettséget vállal arra, hogy a www.nadat.hu weboldalon tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adott weblap nem kezel személyes adatokat, nincs adatgyűjtés, kizárólag a lap használatához szükséges cookie-kat használ, nincs fórum és nincs hozzászólási lehetőség.

Az oldalt csak az adminisztrátor szerkesztheti, írhat bele, módosíthatja, így nincs egyéb bejelentkezési lehetőség, jelszógenerálás és ezáltal adatgyűjtés, tárolás.

Nem veszünk igénybe külső szervereket, melyek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (pl. Alexa, Google Analytics).

A fentiekkel összhangban nincs automatizált döntéshozatal és profilalkotás.

A Szövetség által megadott e-mail-címekre érkező leveleket a weboldaltól elkülönülve a Szövetség adatvédelmi szabályzatában leírtak szerint és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak működése egy másik honlap meglátogatásához mérhető.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: [email protected], Honlap: http://www.naih.hu