fbpx

Archive 2024.01.02

Vállalkozol? Kamerád van? Pályáznál? Közbeszerzés? Intézményvezető vagy? Adatvédelem nélkül nem megy

Az adatvédelmi feladatoknak eleget kell tenni. Az adatvédelem elkerülhetetlen.

Erre kialakított adatvédelmi képzésünkön minden segítséget megkapsz.

A Nemzeti Adatvédelmi Szövetség képzései gyakorlati, jól használható megoldást adnak.

A vállalkozások – a legkisebbtől a legnagyobbig – a szervezetek, intézmények  kötelezettsége nem kikerülhető, csak halogatható.

Az adatvédelmi megfelelés összetett dolog, de képzéseinken gyakorlati szakemberek mutatják meg, hogyan tudunk az Eu és a hazai adatvédelmi jogszabályainak megfelelni, ami szükséges ahhoz, hogy pályázni, közbeszerzéseken indulni, jogszerűen működni tudjunk.

Képzésünk 2024 január 16 -án kezdődik.

Két képzésünk indul ekkor:

alapképzés kisvállalkozásoknak, 40 óra
adatvédelmi szaktanácsadó képzés intézményeknek, önkormányzatoknak, cégeknek, 100 óra
Jelentkezem a képzésre! >>>>

A képzés bevezető részében az adatvédelem alapjait, veszélyeit, megoldási lehetőségeit mutatjuk be.

A további -online- órákon 

az adatvédelem felépítését
a fogalmak megismerését
az érintettek – ügyfelek, alkalmazottak- jogait érintő teendőinket
a kötelező eljárásokat
az incidenskezelést
a jogszabályok alapján az adatvédelem “jó alkalmazását” 
saját teljes GDPR dokumentáció elkészítését  sajátítják el a résztvevők

A tanfolyam végén a vizsga alapján tanúsítást szereznek a résztvevők.

A képzés moduljai:

Adatvédelmi jogszabályok, adatvédelmi alapok a KKV- szektorban és az önkormányzatoknál, azok intézményeinél.
Adatvédelmi fogalmak, a gdpr által javasolt gondolkodásmód, megközelítés és napi alkalmazás 
Érintettek jogainak megismerése, kérelmek teljesítése
Incidenskezelés, veszélyek, megoldások
Valós adatvédelmi helyzetek modellezése, azok megoldása
Kötelező dokumentumok elkészítése (saját adatvédelmi dokumentáció)
Vizsga

 Jelentkezem a képzésre! >>>>

A képzés célja, tematikája

A kurzus célja, hogy a képzés résztvevői saját vállalkozásuk, intézményük működését sikeresebbé és hatékonyabbá tegyék.

Hogyan változik az életünk a digitalizálás felgyorsulása során, hogyan tudunk alkalmazkodni az egyre kaotikusabb adatáradat miatt kialakuló veszélyhelyzetekhez?

A képzés az alapvető jogszabályi ismereteken túl elsősorban gyakorlati megközelítést és kézzelfogható megoldásokat ad.

A hallgatók a tanfolyam után képesek lesznek saját adatkezelési feladataik elvégzésére, megfelelő adatvédelmi dokumentációval ellátva tudják a közbeszerzési, pályázati és egyéb munkájukat végezni.

A bevezetőben a résztvevők megismerkednek a GDPR alapvető fogalmaival, céljával és hatályával. Megtanulják, milyen kötelezettségek vonatkoznak az adatkezelőkre és az adatfeldolgozókra, és hogy milyen jogok illetik meg az érintetteket.

Adatvédelmi fogalmak, a GDPR által javasolt gondolkodásmód, megközelítés és napi alkalmazás:

Ebben a fejezetben a résztvevők megismerkednek az adatvédelmi kockázatok azonosításának és kezelésének fontosságával. Megtanulják, hogy hogyan kell alkalmazni a GDPR által javasolt gondolkodásmódot és megközelítést a személyes adatok kezelése során.

Érintettek jogainak megismerése, kérelmek teljesítése:

Ebben a fejezetben a résztvevők megismerkednek az érintetti jogokkal és az adatkezelők kötelezettségeivel az érintetti kérelmek teljesítése tekintetében.

Incidenskezelés, veszélyek, megoldások:

Ebben a fejezetben a résztvevők megismerkednek az adatvédelmi incidensek kezelésének fontosságával. Megtanulják, hogy hogyan kell azonosítani és kezelni az adatvédelmi incidenseket, elkerülni a veszélyhelyzeteket.

Valós adatvédelmi helyzetek modellezése, azok megoldása:

Ebben a fejezetben a résztvevők esettanulmányok bemutatása alapján gyakorolhatják a személyes adatok kezelésének gyakorlati vonatkozásait.

Kötelező dokumentumok elkészítése (saját  adatvédelmi dokumentáció):

A résztvevők megismerkednek a GDPR által előírt adatvédelmi dokumentumok tartalmával. Megtanulják, hogyan kell elkészíteni a saját adatvédelmi dokumentációjukat.

A képzés során a résztvevők interaktív előadásokon, feladatok megoldásán és esettanulmányok bemutatásán keresztül szerezhetnek ismereteket. A képzés végén a résztvevők vizsgamunkát adnak be és írásbeli, szóbeli vizsgán adnak számot tudásukról.

Jelentkezem a képzésre! >>>>

Tanfolyamunk során minden felmerülő kérdésre választ kapnak a résztvevők! Sikeres vizsgát követően tanúsítvány átadására kerül sor.
És nagyon fontos: a képzés elvégzése után is segítjük hallgatóinkat, az eddig végzett hallgatóinkkal napi kapcsolatban állunk.

 A képzés díja

Alap vállalkozói képzés, 40 órás.

75 000,- Ft

vizsgadíj: 10 000,- Ft

Képzés ütemezése: keddi napokon, de. 9 órától 17 óráig

A képzésen a jogszabályok megismerését, a dokumentációk elkészítését, az incidenesek kezelését és a teendőket gyakorlati megközelítéssel mutatják be az oktatók.

———————————————-

Adatvédelmi szaktanácsadói képzés intézményeknek, önkormányzatoknak, cégeknek

180 000,- Ft 

vizsgadíj:

20 000,- Ft 

Képzési program

 Képzési idő

Képzés tervezett óraszáma: 100 óra 

Maximális csoportlétszám: 12 fő – több jelentkező esetén párhuzamosan több csoportot indítunk!

A képzés  kezdési időpontja:

2024 január 16 kedd

Képzés ütemezése

Keddi napokon, összesen 13-15 alkalom, a hallgatók előrehaladása szerint.

Online oktatás, utolsó nap végén vizsga online jelenléttel

Az online oktatás keddi napokon zajlik, 9:00-17 óra között.

 

A képzés helyszíne

Online MEET felületen

Adatvédelmi tájékoztató
Jelentkezem a képzésre! >>>>

Nemzeti Adatvédelmi Szövetség

[email protected] 

06209283 266

Felnőttképzési nyilvántartási szám:

Nemzeti Adatvédelmi Szövetség

FKB/2020/006794

GDPR kisvállalkozásoknak
Azonosító
725247752923761