fbpx

Vállalkozol? Kamerád van? Pályáznál? Közbeszerzés? Intézményvezető vagy? Adatvédelem nélkül nem megy

Vállalkozol? Kamerád van? Pályáznál? Közbeszerzés? Intézményvezető vagy? Adatvédelem nélkül nem megy

Az adatvédelmi feladatoknak eleget kell tenni. Az adatvédelem elkerülhetetlen.

Erre kialakított adatvédelmi képzésünkön minden segítséget megkapsz.

A Nemzeti Adatvédelmi Szövetség képzései gyakorlati, jól használható megoldást adnak.

A vállalkozások – a legkisebbtől a legnagyobbig – a szervezetek, intézmények  kötelezettsége nem kikerülhető, csak halogatható.

Az adatvédelmi megfelelés összetett dolog, de képzéseinken gyakorlati szakemberek mutatják meg, hogyan tudunk az Eu és a hazai adatvédelmi jogszabályainak megfelelni, ami szükséges ahhoz, hogy pályázni, közbeszerzéseken indulni, jogszerűen működni tudjunk.

Képzésünk 2024 január 16 -án kezdődik.

Két képzésünk indul ekkor:

alapképzés kisvállalkozásoknak, 40 óra
adatvédelmi szaktanácsadó képzés intézményeknek, önkormányzatoknak, cégeknek, 100 óra
Jelentkezem a képzésre! >>>>

A képzés bevezető részében az adatvédelem alapjait, veszélyeit, megoldási lehetőségeit mutatjuk be.

A további -online- órákon 

az adatvédelem felépítését
a fogalmak megismerését
az érintettek – ügyfelek, alkalmazottak- jogait érintő teendőinket
a kötelező eljárásokat
az incidenskezelést
a jogszabályok alapján az adatvédelem “jó alkalmazását” 
saját teljes GDPR dokumentáció elkészítését  sajátítják el a résztvevők

A tanfolyam végén a vizsga alapján tanúsítást szereznek a résztvevők.

A képzés moduljai:

Adatvédelmi jogszabályok, adatvédelmi alapok a KKV- szektorban és az önkormányzatoknál, azok intézményeinél.
Adatvédelmi fogalmak, a gdpr által javasolt gondolkodásmód, megközelítés és napi alkalmazás 
Érintettek jogainak megismerése, kérelmek teljesítése
Incidenskezelés, veszélyek, megoldások
Valós adatvédelmi helyzetek modellezése, azok megoldása
Kötelező dokumentumok elkészítése (saját adatvédelmi dokumentáció)
Vizsga

 Jelentkezem a képzésre! >>>>

A képzés célja, tematikája

A kurzus célja, hogy a képzés résztvevői saját vállalkozásuk, intézményük működését sikeresebbé és hatékonyabbá tegyék.

Hogyan változik az életünk a digitalizálás felgyorsulása során, hogyan tudunk alkalmazkodni az egyre kaotikusabb adatáradat miatt kialakuló veszélyhelyzetekhez?

A képzés az alapvető jogszabályi ismereteken túl elsősorban gyakorlati megközelítést és kézzelfogható megoldásokat ad.

A hallgatók a tanfolyam után képesek lesznek saját adatkezelési feladataik elvégzésére, megfelelő adatvédelmi dokumentációval ellátva tudják a közbeszerzési, pályázati és egyéb munkájukat végezni.

A bevezetőben a résztvevők megismerkednek a GDPR alapvető fogalmaival, céljával és hatályával. Megtanulják, milyen kötelezettségek vonatkoznak az adatkezelőkre és az adatfeldolgozókra, és hogy milyen jogok illetik meg az érintetteket.

Adatvédelmi fogalmak, a GDPR által javasolt gondolkodásmód, megközelítés és napi alkalmazás:

Ebben a fejezetben a résztvevők megismerkednek az adatvédelmi kockázatok azonosításának és kezelésének fontosságával. Megtanulják, hogy hogyan kell alkalmazni a GDPR által javasolt gondolkodásmódot és megközelítést a személyes adatok kezelése során.

Érintettek jogainak megismerése, kérelmek teljesítése:

Ebben a fejezetben a résztvevők megismerkednek az érintetti jogokkal és az adatkezelők kötelezettségeivel az érintetti kérelmek teljesítése tekintetében.

Incidenskezelés, veszélyek, megoldások:

Ebben a fejezetben a résztvevők megismerkednek az adatvédelmi incidensek kezelésének fontosságával. Megtanulják, hogy hogyan kell azonosítani és kezelni az adatvédelmi incidenseket, elkerülni a veszélyhelyzeteket.

Valós adatvédelmi helyzetek modellezése, azok megoldása:

Ebben a fejezetben a résztvevők esettanulmányok bemutatása alapján gyakorolhatják a személyes adatok kezelésének gyakorlati vonatkozásait.

Kötelező dokumentumok elkészítése (saját  adatvédelmi dokumentáció):

A résztvevők megismerkednek a GDPR által előírt adatvédelmi dokumentumok tartalmával. Megtanulják, hogyan kell elkészíteni a saját adatvédelmi dokumentációjukat.

A képzés során a résztvevők interaktív előadásokon, feladatok megoldásán és esettanulmányok bemutatásán keresztül szerezhetnek ismereteket. A képzés végén a résztvevők vizsgamunkát adnak be és írásbeli, szóbeli vizsgán adnak számot tudásukról.

Jelentkezem a képzésre! >>>>

Tanfolyamunk során minden felmerülő kérdésre választ kapnak a résztvevők! Sikeres vizsgát követően tanúsítvány átadására kerül sor.
És nagyon fontos: a képzés elvégzése után is segítjük hallgatóinkat, az eddig végzett hallgatóinkkal napi kapcsolatban állunk.

 A képzés díja

Alap vállalkozói képzés, 40 órás.

75 000,- Ft

vizsgadíj: 10 000,- Ft

Képzés ütemezése: keddi napokon, de. 9 órától 17 óráig

A képzésen a jogszabályok megismerését, a dokumentációk elkészítését, az incidenesek kezelését és a teendőket gyakorlati megközelítéssel mutatják be az oktatók.

———————————————-

Adatvédelmi szaktanácsadói képzés intézményeknek, önkormányzatoknak, cégeknek

180 000,- Ft 

vizsgadíj:

20 000,- Ft 

Képzési program

 Képzési idő

Képzés tervezett óraszáma: 100 óra 

Maximális csoportlétszám: 12 fő – több jelentkező esetén párhuzamosan több csoportot indítunk!

A képzés  kezdési időpontja:

2024 január 16 kedd

Képzés ütemezése

Keddi napokon, összesen 13-15 alkalom, a hallgatók előrehaladása szerint.

Online oktatás, utolsó nap végén vizsga online jelenléttel

Az online oktatás keddi napokon zajlik, 9:00-17 óra között.

 

A képzés helyszíne

Online MEET felületen

Adatvédelmi tájékoztató
Jelentkezem a képzésre! >>>>

Nemzeti Adatvédelmi Szövetség

[email protected] 

06209283 266

Felnőttképzési nyilvántartási szám:

Nemzeti Adatvédelmi Szövetség

FKB/2020/006794

GDPR kisvállalkozásoknak
Azonosító
725247752923761

admin