fbpx

Archive 2021.02.17

E-adatvédelmi szabályozás

Az EU tagállamai megállapodnak az e-adatvédelem szabályozásával kapcsolatos tárgyalási irányvonalról. Közös álláspontot alakítanak ki az e-adatvédelmi rendeletről, amely lehetővé teszi az EU elnökének, hogy tárgyalásokat kezdjen a parlamenttel, a rendelet végleges szövegéről. 

Az egész EU-ra kiterjedő rendelet- amely felváltja a hatályos e-adatvédelmi irányelvet-, célja, hogy a web alapú e-mail és üzenetküldő szolgáltatásokat, valamint az internetes hangátviteli protokollokat olyan adatvédelmi szabályok hatálya alá vonná, amelyek korábban csak a távközlési szolgáltatókra vonatkoztak.

Read More

Kriptovaluta és a pénzmosás tendenciái

270 szolgáltatói betétes “a világ összes kriptovaluta pénzmosásának 55% -át teszi ki”

A hatóságok hathatós intézkedéseinek köszönhetően munkájukkal nagyban akadályozzák a kiberbűnözők tevékenységét, melynek során a kritovalutát készpénzre konvertálják.

Read More

A lengyel adatvédelmi hatóság bírsága a varsói Smart Citiesnek

Először is tisztázzuk, mi is az a Smart Cities kifejezés! Azon településeket neveznek így, melyek a kor kínálta technológiát úgy használják az ott élők életminőségének a jobbá tételére, hogy közben a természeti erőforrásokkal is ésszerűen gazdálkodnak. Harmóniát teremtve a fizikai, a szellemi és digitális világ legfrissebb alkalmazásaiban. Ezek a városokat okos város, digitális város, intelligens város néven is szokták emlegetni.

Read More

Kezdődnek a képzések – fontos teendők várnak ránk

Adatvédelmi képzés-sorozat, kezdjük az alapoknál, folytassuk a magasabb szintig!

2021-ben a következő egymásraépülő képzéseket indítjuk:

Adatvédelmi ügyintéző: 40 óra: 2 nap kontakt, két nap online oktatás (szervezeti általános adatvédelmi ügyintéző képzés) követelmény: középfokú végzettség
Tervezett időpont:
február 25. csütörtök, d.e 10 óra kontakt képzés,
március 2 online képzés
március 3 online képzés,
március 4 kontakt képzés és vizsga

Oktatási rendszerben közzététel:https://far.nive.hu/publikus-adatok/meghirdetett-kepzesek/121193

Jelentkezési lap

Adatvédelmi felelős: 100 óra kontakt, illetve online oktatás, benne a 2021 májusáig kötelezően elvégzendő teljeskörű audit végrehajtásának oktatása (egy teljes szervezet adatvédelmi munkáinak helyi levezénylője, felelőse) követelmény egyetemi, főiskolai végzettség vagy középfokú végzettség +egy év adminisztratív tevékenység igazolása
február 25. csütörtök, d.e 9 óra kontakt képzéssel kezdődik a tanfolyam
Read More

Facebook és a politikai hirdetések

Sarah Clark Schiff a Facebook termékmenedzsere bejelentette, hogy a Facebook több mint 1,3 millió társadalmi kérdéssel, választási és politikai hirdetésekkel kapcsolatos célzott információkat nyit meg a kutatók előtt február 1-jétől. Leszögezte azonban azt, hogy a felhasználók magánélete védve lesz.

Read More

A Facebook és az Instagram letiltja egyes funkcióit Európában

Az Európai Unió területén élő emberek számára egy ideig a  Facebook letiltja a Messenger és Instagram alkalmazásainak számos funkcióját. Ennek célja, hogy megbizonyosodjon arról, hogy e funkciók megfelelnek-e az adatvédelmi szabályok változásának, ugyanis 2020. december 21-től az üzenetküldő alkalmazások az e-adatvédelmi irányelvként ismert uniós szabályok hatálya alá tartoznak.

Read More

Incidens jelentésének elmulasztása

Nemzeti Adatvédelmi Testület, 2021. január 13. napján megjelent sajtóközleményében az alábbiakat jelentette meg: 

Kiszabott bírság: 85 588 PLN  (kb. 6.850.000,- Ft,)

Megsértett rendelet:  GDPR 5. cikke (1) bekezdésének f) pontját és 32. cikk

Az indoklás: 

A Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (WARTA S.A. biztosító és viszontbiztosító társaság) megsértette az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseit, mert a személyes adatok megsértéséről nem értesítette a Hatóságot. 

2020. májusában a Lengyel Személyes Adatvédelmi Iroda (UODO) egy harmadik féltől kapott információkat a személyes adatok megsértéséről. Történt ugyanis, hogy, WARTA SA Biztosító és Viszontbiztosító Társaság egyik ügynöke e-mailben illetéktelen címzettnek küldött el egy biztosítási kötvényt, amely dokumentum személyes adatokat tartalmazott, többek között név, vezetéknév, lakóhely címe, személyi azonosító számok, és a biztosítás tárgyára vonatkozó információk (személygépkocsi adatai).  Az értesítette a Hatóságot, aki megkapta illetéktelenül ezt a kötvényt. 

Read More

Érintetti kérelem – NAIH határozat

Hozzáférési jog keretében nyújtott általános tájékoztatás

NAIH/2020/6484sz. határozata

Kiszabott bírság:     0,- Ft, figyelmeztetés

Megsértett rendelet:  GDPR 83. cikk (2) bekezdése és az Infotv. 75/A. §

Az indoklás: 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot 2020. augusztus 13. napján kereste meg a Kérelmező panaszával. 

Kérelmező személyes adatai kezelésével kapcsolatban kért tájékoztatást az adott Társaságtól, melyben kérte, hogy tételesen sorolja fel a tárolt személyes adatait, a tárolásuk pontos helyét, beleértve az elektronikus úton történő adatkezeléseket is. Kérte a Társaságot arra, hogy kérelmére postai úton válaszoljanak. A Hatóság felé tett Beadványában sérelmezte, hogy a Társaság a törvényi határidőn túl válaszolt csak és akkor sem teljeskörűen tájékoztatta megkeresésére. 

Read More

Twitter vizsgálat – 450.000,- EURO bírság

A British Airways jelentősen csökkentett, 20.000.000 GBP (8.115.000.000,- Ft) bírságot kapott a GDPR megsértése miatt

2020. október 23., péntek

20 millió font, a British Airways (BA) részére az általános adatvédelmi rendelet megsértése miatt kiszabott bírság a maga nemében a legnagyobb bírság az Egyesült Királyság Információs Biztosának (ICO) történetében. Ez az összeg azonban az eredetileg javasolt bírságnál lényegesen alacsonyabb lett. Érdekes megnézni azokat a tényezőket, amelyek szerepet játszanak egy ilyen GDPR eljárás során. 

2018. június és szeptember között történt kibertámadás során nem tudta a BA megvédeni ügyfelei adatait, nem tudta megelőzni ezt az incidenst. Ezzel több, mint 500.000 ügyfél személyes adatai kerültek veszélybe. A behatolók a foglalás során kért személyes és banki adatokat észrevétlenül átirányították saját gépeikre, s ezt addig tették, míg egy harmadik fél erre fel nem hívta a figyelmet. 

Read More

Pihenőidő ellenőrzése – Bírság kamerakezelésről – Magyarország

NAIH/2020/2729/15
2020. október 14.
Kiszabott bírság: 700.000,- Ft
Megsértett rendelet:
GDPR rendelet 5. cikk b) és c) pontjait.
GDPR rendelet 13. cikk (1) bek
Az indoklás:
A cég/munkáltató telephelyén kamerát helyezett el, melynek látószögét úgy állította be, hogy az nem kizárólag a személy- és vagyonvédelmi célból indokolt terület megfigyelésére volt alkalmas, hanem az adminisztratív munkavállalók megfigyelésére is. Erről a munkavállalókat nem tájékoztatta a kérdéses időpontban, továbbá figyelmeztető jelzések sem kerültek kihelyezésre. A munkavállalók munkába lépésükkor kaptak munkavállalói adatkezelési tájékoztatót, amely csak általánosságban adott tájékoztatást a kamerás megfigyelésről. Read More