fbpx

A polgármesterekre vonatkozó rendelet a fertőzöttek adataival kapcsolatban

A polgármesterekre vonatkozó rendelet a fertőzöttek adataival kapcsolatban

Újabb tömeges adatigénylésekkel keresik az önkormányzatokat, hivatalokat, bővülve a koronavírus fertőzöttek adatainak igénylésével.

Az Adatvédelmi Szövetség képzése ezeknek az adatigényléseknek jogszabály szerinti ügyintézését mutatja be, részletesen, példákkal, mintadokumentumokkal.
.
A képzésről itt talál részletes információt: Adatigénylés képzés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) állásfoglalása a koronavírus fertőzöttek adatairól:

A koronavirus elleni védôoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történõ kötelezó igénybevételérõl szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet újabb feladatokat állapít meg a polgźrmesterek számára a járvánnyal szembeni védekezés terén, tehát a polgármesterek fontos szereplõi a járvÁny elleni védekezésnek.
A Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatósághoz (a továbbiakban Hatóság) érkezett bejelentésekre és a tãrgyban megjelent sajtóhírekre tekìntettel a Hatóság szükségesnek tartja a települési fei1õzöttségi adatokra vonatkozó, korăbbi vizsgálataiban tett állásfoglalásaira ismét felhívni az adatkezelôk és a nyilvánosság figyelmét.

Ahogyan azt a 2020. évre vonatkozò éves beszămolójában is közzétette, a Hatóság megállapitotta, hogy egy településre vonatkozóan a koronavirus fertõzöttek száma a Nemzeti Népegészségügyi Központ által muködtetett Országos Szakrendszeri lnformácìós Rendszer Járványügyi Szakrendszerébõl (a továbbiakban: OSZIR) kinyerhetó közérdekû adat. Az OSZIR ugyanis tartalmazza a COVlD-fertõzöttek vonatkozásăban többek között a megbetegedés kezdetét, helyét, az ápolás helyét, a bejelentett betegséget és járványügyi megnevezést, a szakmai laboætóriumi diagnózist és az eredmény minõsítését. A Hatóság ezért felszólította az illetékes kormányhivatalt, hogy adja ki az adatigénylô részére a település koronavirus fertőzötteinek szămát a megjelölt idõszakra vonatkozóan.

A Hatóság mśsik vizsgálatăban egy kormányhivatal figyelmét arra hívta fel, hogy a polgármesterek egy közösséget képviselnek, a közösség felé tájékoztatási kötelezettség terheli öket az Infotv. 32. §-a alapján: ,A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozô ”ügyekben […) köteles elõsegíteni és biztosítani a közvéIemény pontos és gyors tájékoztatásáf’. Ezêrt a polgármesterek tájékoztatás kérése, adatigénylêse prioritást kell, hogy élvezzen és azt az Infotv. által elõírt 15 napon belül kell megválaszolni. A járványügyi helyzet gyors változása miatt a fertõzöttségi adatok hamar irrelevánssá válnak a közvélemény szămára, ezért azok idõszerûsége, aktualitása különösen fontos.

A Hatóság azt is hangsúlyozza, hogy a döntés megalapozãsára szolgáló adatok nyilvánossăgának korlátozására való hivatkozás csak akkor jogszerû, ha részletesen és pontosan megindokolja a nyilvánosságot korlátozó szerv, hogy milyen folyamatban Iévõ eljárãsban meghozandó döntés megalapozăsát szolgálja a kiadni kért adat és az adat kiadása mennyiben befolyásolja a szóban forgó döntés meghozatalát. A közérdekû adat megismerésêre irănyuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekû adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fñzõdõ közérdeknél.

A Hatóság álláspontja szerint a települési fertőzöttségi adatok megismeréséhez fûzõdõ közérdek jelentõs, a szămok ismerete szükséges mind a polgármestereknek, mind pedig a lakossśgnak ahhoz, hogy a járvány elleni védekezésüket illetõen megalapozott döntéseket tudjanak hozni.

Budapest, 2021. november 11.

admin