fbpx

Folytatódnak a képzések – fontos teendők várnak ránk

Folytatódnak a képzések – fontos teendők várnak ránk

Adatvédelmi képzés-sorozat, kezdjük az alapoknál, folytassuk a magasabb szintig!
Jelentkezéseket a mellékelt adatlapon fogadunk.

2021-ben a következő egymásraépülő képzéseket indítjuk:

2021 május 20:

Adatvédelmi ügyintéző: 40 óra: 2 nap kontakt, két nap online oktatás (szervezeti általános adatvédelmi ügyintéző képzés) követelmény: középfokú végzettség

Jelentkezési lap

Adatvédelmi felelős: 100 óra kontakt, illetve online oktatás, benne a 2021 májusáig kötelezően elvégzendő teljeskörű audit végrehajtásának oktatása (egy teljes szervezet adatvédelmi munkáinak helyi levezénylője, felelőse) követelmény egyetemi, főiskolai végzettség vagy középfokú végzettség +egy év adminisztratív tevékenység igazolása

Jelentkezési lap

Adatvédelmi szaktanácsadó (tisztviselő DPO) 100 óra kontakt, illetve online oktatás, egy szervezet adatvédelmi tiszviselője, aki teljeskörűen iránytani képes az adott szervezet adatvédelmi munkáit, a jogszabály szerint képes ellátni a NAIH és a szervezet közötti információáramlást. Követelmény: adatvédelmi felelős képzés tanúsítványa, vagy adatvédelmi szakjogász végzettség

Jelentkezési lap

Adatvédelmi felülvizsgálati vezető. 50 óra kontakt illetve online oktatás Fókuszban a 2021-es kötelező adatvédelmi felülvizsgálat elvégzése. Ezen túl az Adatvédelmi felülvizsgálati vezető képes a szervezet nagyságától függetlenül az adatvédelmi eljárásokat átvizsgálni, azokat minősíteni és a szükséges eljárásokat irányítani.
Követelmény: adatvédelmi szaktanácsadó, vagy megfelelő képzés megléte (legalább 50 órás egyéb adatvédelmi képzés igazolása)

Jelentkezési lap

Az adatvédelmi ügyintéző:
megismeri az av. ügyintéző legszükségesebb adatvédelmi teendőit
a veszélyforrásokat felismeri, képes időben a legszükségesebb teendők elvégzésére
az adat tulajdonosának (ügyfelek) kéréseire a kötelező protokollt képes alkalmazni
kezelni tudja az adatvédelmi tevékenységnaplót, szoftvereket
folyamatosan tájékoztatja a vezetőt az adatvédelmi változásokról
munkájával a lokális adatvédelmi feladatok nagy részét elvégzi a szervezetnél
A tanfolyam díja: 45 000,- Ft + 5 000,- Ft vizsgadíj
Jelentkezési lap

Adatvédelmi felelős
megismeri a hazai és az EU-ban érvényes adatvédelmi szabályokat
az adatvédelem alapelveit
a papíralapú és IT adatkezelésekre vonatkozó gyakorlati eljárásokat
az érintetti jogokat
elemzések, tesztek készítését az ügyfélkezelés során
az adatvédelmi alacsony és magas kockázatú incidensek felismerésére, kezelésére megfelelő ismeretek szerez
az adatvédelmi megfelelőség gyakorlati lépéseit elsajátítja
A tanfolyam díja: 195 000,- Ft + 35 000,- Ft vizsgadíj

Jelentkezési lap

Adatvédelmi szaktanácsadó
Magas szintű szakmai tudással és a feladatokra való megfelelő felkészültséggel rendelkezik

feladata és kompetenciája a 39. cikk szerint az összes felmerülő adatkezelési feladat teljes és átfogó megismerése, különösen:
tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, valamint azok alkalmazottai részére az adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
ellenőrzi az adatvédelemmel kapcsolatos összes jogszabálynak való megfelelést, ideértve az auditokat, a figyelemfelkeltő tevékenységeket, valamint az adatkezelési műveletekben részt vevő személyzet képzését;
tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;
kapcsolattartó pontként működik azon érintettek számára, akik személyes adataik kezelésével és jogaik gyakorlásával kapcsolatban keresik meg;
együttműködik az adatvédelmi hatóságokkal, és kapcsolattartó pontként működik a hatóságok felé az adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben.

A tanfolyam díja: 195 000,- Ft + 35 000,- Ft vizsgadíj

Jelentkezési lap
Adatvédelmi felülvizsgálati vezető (GDPR rewiev manager /GDPR RW/)

Elsősorban a pár hónap múlva (2021. május 26-án) aktuális kötelező adatvédelmi felülvizsgálat szakembereit képezzük, de bármely szervezet adatvédelmi vizsgálatát, auditálását képes elvégezni.

Mivel ez a képzés teljesen új, néhány szót a Felülvizsgálati Vezetőről:

Kompetenciák:

ismeri és felismeri az adatvédelemmel kapcsolatos hibákat, veszélyeket
ismeri a hazai és az EU-ban érvényes adatvédelmi szabályokat
az adatvédelem gyakorlati alapelveit


a GDPR és az infotv-ben meghatározott gyakorlati eljárásokat
képes elemezni egy adott adatkezelés adott helyzetben történő megvalósítását
a feltárt problémákat használható formában értelmezhető dokumentumban rögzíti
a feltárt hiányosságokra megoldást ajánl
ha erre megbízást kap, a javasolt (és az elfogadott) megoldásokat alkalmazza

A tanfolyam díja: 95 000,- Ft + 35 000,- Ft vizsgadíj
Jelentkezési lap

Az adatvédelmi Felülvizsgálati Vezető feladatai és viszonya a vezetéssel

A Felülvizsgálati Vezetők támogató jellegű adatvédelmi szolgáltatást nyújtanak a vezetés számára az adatvédelmi célorientált tervezéshez és irányításhoz.

Gondoskodnak az adatkezelések, az információbiztonság, az adatvédelmi folyamatok, az adatvédelmi stratégia átláthatóságáról és ezzel hozzájárulnak az adatvédelem magasszintű megfelelőségéhez.
A szervezet egészét szem előtt tartva koordinálják a részcélokat, illetve részterveket és megszervezik a jövőorientált eljárási folyamatokat;
Oly módon moderálják az adatvédelmi folyamatokat, hogy valamennyi döntéshozó célorientáltan tudjon eljárni;
Biztosítják az ehhez szükséges adat- és információellátást; valamint
Alakítják és gondozzák a kontrolling rendszereket.
A Felülvizsgálati Vezető feladata a menedzsment támogatása adatvédelmi eszközökkel.
Nem csupán ellenőrzést végez, hanem gondoskodik arról, hogy mindenki képes legyen önmagát ellenőrizni.
A Felülvizsgálati Vezető feladata az eltérések felfedezése és elemzése.
Megbeszéli az eltéréseket a felelős vezetőkkel és közösen megvitatják a lehetséges ( szükséges ) intézkedéseket.
Az adatvédelmi Felülvizsgálati Vezető a szervezeti vezetés elengedhetetlen támasza.
A Felülvizsgálati Vezető arra törekszik , hogy a döntéseket mindenki megértse és alkalmazkodni tudjon hozzá.

Az adatvédelmi Felülvizsgálati Vezetővel szembeni követelmények:

Szakmai követelmények:
adatvédelmi jog
szervezési ismeretek
a vezetői és az integrált információs rendszerek ismerete
legalább felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, jártasságok

Személyiségbeli követelmények:
analizáló és szintetizáló képességek
kreativitás
alkalmasság a csoportmunkára, annak vezetésére
affinitás az új ismeretek iránt
meggyőző erő
könnyed gondolattársítás
koordináló képesség
motivációs képesség
diplomáciai érzék
jövő és stratégia orientáltság

Adatkezelési tájékoztató

admin