fbpx

Érintetti kérelem – NAIH határozat

Érintetti kérelem – NAIH határozat

Hozzáférési jog keretében nyújtott általános tájékoztatás

NAIH/2020/6484sz. határozata

Kiszabott bírság:     0,- Ft, figyelmeztetés

Megsértett rendelet:  GDPR 83. cikk (2) bekezdése és az Infotv. 75/A. §

Az indoklás: 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot 2020. augusztus 13. napján kereste meg a Kérelmező panaszával. 

Kérelmező személyes adatai kezelésével kapcsolatban kért tájékoztatást az adott Társaságtól, melyben kérte, hogy tételesen sorolja fel a tárolt személyes adatait, a tárolásuk pontos helyét, beleértve az elektronikus úton történő adatkezeléseket is. Kérte a Társaságot arra, hogy kérelmére postai úton válaszoljanak. A Hatóság felé tett Beadványában sérelmezte, hogy a Társaság a törvényi határidőn túl válaszolt csak és akkor sem teljeskörűen tájékoztatta megkeresésére. 

A Hatóság megindította a vizsgálatot. A vizsgálat során fény derült arra, hogy a Kérelmező levele 2020. június 23-án kelt, azonban azt postára csak 2020 július 23 napján adta. A Társaság a kérelemre 2020. augusztus 25 napján válaszolt, melyet kérelmező augusztus 26 napon át is vett. A Társaság válaszában kitért arra, hogy a Kérelmező adatait megfelelően tárolja, azt nem továbbítja illetéktelenek felé. Tájékoztatást nyújtott az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, címzettek köre vonatkozásában, de nem adott a Kérelmezőnek pontos, személyre szabott tájékoztatást. Hibázott a Társaság abban, hogy válaszában meghivatkozott dokumentumok is csak általános jellegű tájékoztatásokat tartalmaztak.  Kérelmező ezáltal nem kapott pontos és egyértelmű képet a saját adatai kezeléséről s ezért nem láthatta át ezt az egészet, s ezután fordult a Hatósághoz. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság végül utasította a Társaságot arra, hogy a Kérelmezőnek a hozzáférési jog gyakorlására irányuló, általános adatvédelmi rendelet 15. cikk (1) bekezdés a); c)-d) pontja szerint kérelmét teljesítse, majd ezt a Hatóság felé igazolja.

A Hatóság az ügy lezárásaként meghozta döntését. Döntése meghozatalakor mérlegelt és megállapította, hogy a jelen ügyben a figyelmeztetés arányos és visszatartó erejű szankció, hiszen a jogsértés alacsony mértékű és kár nem merült fel. 

 Cikk: https://naih.hu/files/NAIH-2020-6484-hatarozat.pdf  – 2021.01.15.

Terka