fbpx

Pihenőidő ellenőrzése – Bírság kamerakezelésről – Magyarország

Pihenőidő ellenőrzése – Bírság kamerakezelésről – Magyarország

NAIH/2020/2729/15
2020. október 14.
Kiszabott bírság: 700.000,- Ft
Megsértett rendelet:
GDPR rendelet 5. cikk b) és c) pontjait.
GDPR rendelet 13. cikk (1) bek
Az indoklás:
A cég/munkáltató telephelyén kamerát helyezett el, melynek látószögét úgy állította be, hogy az nem kizárólag a személy- és vagyonvédelmi célból indokolt terület megfigyelésére volt alkalmas, hanem az adminisztratív munkavállalók megfigyelésére is. Erről a munkavállalókat nem tájékoztatta a kérdéses időpontban, továbbá figyelmeztető jelzések sem kerültek kihelyezésre. A munkavállalók munkába lépésükkor kaptak munkavállalói adatkezelési tájékoztatót, amely csak általánosságban adott tájékoztatást a kamerás megfigyelésről.

A konkrét ügyben a kamerás megfigyelés időtartamát 2019. november 18. – 2020. november 18. között határozták meg.
A bejelentést tevő Munkavállaló feladatai közé tartozott a felvételeken keresztül a többi munkavállaló ellenőrzése is, a pihenőidő betartásával kapcsolatban. A kérelmező Munkavállaló a hatóságot kérte fel beadványában a vizsgálat lefolytatására, mely a jogellenes adatkezelést volt hivatott megállapítani. A Hatóság megállapította, hogy a munkavállalók kaptak általános tájékoztatást a kamerarendszerről. A szabályzat azonban kimondja, hogy nem telepíthető kamera olyan helyiségbe és olyan látószögbe, amely az alkalmazottak munkaközi idejének eltöltése céljából lett kijelölve, továbbá öltöző és illemhelyiségbe, zuhanyzóban, továbbá ahol a képi megfigyelés az emberi méltóság sérelmével járna. A szóban forgó helyiség rendeltetése a munkáltató nyilatkozat alapján nem pihenőszoba, hanem raktár, ahol nagy értékű szerszámokat tárolnak. Ezzel ellentmond a becsatolt dokumentum, mely alátámasztja a beadványban leírtat, miszerint a munkavállalók pihenőidejét is nézték, sőt azt az esetet is feltárta beadványában, amikor emiatt került több munkavállaló más munkavégzési helyre, a túl hosszú pihenőidő miatt.
A Hatóság megvizsgálta a Cég/Munkáltatóval szemben alkalmazandó szankciókat és a bírság kiszabásának a törvényi lehetőségét is. A Hatóság az általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (2) bekezdése és az Infotv. 75/A. §-a alapján, figyelemmel az Infotv. 61. § (5) bekezdésére is, mérlegelt és megállapította, hogy a jelen eljárás során feltárt jogsértés esetében az ügyben érintett munkáltató cég figyelmeztetése és felszólítása önmagában nem kellően arányos és visszatartó erejű szankció, indokolt tehát a bírság kiszabása. Ennek figyelembevételével a bírság nagyságának mértéke is megállapításra került.

admin