fbpx

A NAIH Közleménye az Információszabadság Nemzetközi Napja alkalmából

A NAIH Közleménye az Információszabadság Nemzetközi Napja alkalmából

Szófiai civil szervezetek által tartott nemzetközi tanácskozás kezdeményezésére az Európai Unióban 2003 óta, 2016-tól pedig az UNESCO kezdeményezésére a világban minden év szeptember 28-án megünnepeljük az információszabadság napját (International Right to Know Day).

Magyarország Alaptörvényében mindenki számára garantálja a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való alapjogot, melynek körébe vonja a közpénzekkel való gazdálkodás transzparenciáját is. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségének biztosítása, ezáltal az alapjog érvényesülésének törvényi garanciája és általános keretrendszere az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Az információszabadság a demokratikus jogállam egyik kiemelkedően fontos alapértéke.

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog gyakorlása elősegíti, hogy a polgárok az állam működésére, gazdálkodására vonatkozó tények ismeretében szabadon alakíthassák ki véleményüket. Az alapjog elsődleges rendeltetése az átlátható állami működés megteremtése, mely egyúttal a jogállamiság egyik sarokköve.

A magyar információszabadság-szabályozás egyedi és speciális: a bárki által megismerhető adatok csoportján belül a jogszabály megkülönbözteti a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok körét és mind a törvényi szabályozás, mind az alapjogi felügyelet a másik információs joggal — a személyes adatok védelméhez való joggal — együtt, egymásra hatással történik.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hazai és nemzetközi szerepvállalása az elmúlt időszakban az információszabadság területén intenzívebbé vált, törekszünk átfogó, közérthető és tematikus állásfoglalások kimunkálására, és 2018-ban elsőként Budapesten került megrendezésre az a nemzetközi esetjogi gyakorlatokat bemutató találkozó („FOI Case Handling Workshop”), melyen 11 ország munkatársai vettek részt.

Végül egy nagy reményekre jogosító hír: 2019-ben kiírásra került egy európai uniós projekt (Id5F0P-2.2.6-VEKOP-18), melynek keretében — pozitív döntés esetében — a NAIH (egyik) kedvezményezettként lehetőséget kapna ,Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése” cél országos léptékű és hosszú távú
kidolgozására.

Forrás

admin